+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

STEMMEN UIT GENEVE EN UIT WITTENBERG

Zoals bekend mag worden verondersteld zijn dit uitgaven van De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan.

Verschenen is de 24e bundel van preken enz. van Joh. Calvijn. Deze bundel bevat 6 preken, die handelen over Job 20:36 - 21:34. Het begin van de eerste preek kwam al voor in een voorgaande bundel. Het laatste gedeelte van de 6e preek komt in een volgende bundel.

Gelijktijdig verscheen de 15e bundel van preken cnz. van Maarten Luther en zijn tijdgenoten. In deze bundel zijn opgenomen een paar werkjes van Luther en wel: Aan de raadsleden van alle steden van Duitsland: dat zij christelijke scholen moeten oprichten en in stand houden (1524), en: Van de wereldlijke overheid, in hoeverre men haar gehoorzaamheid verschuldigd is (1523).

Een aparte aanbeveling is niet nodig. Calvijn en Luther hebben ook in onze dagen nog wel wat te zeggen.

De bundels kosten f 3,50 per stuk.

DOVEN - CONTACT

Uitgave Dovenzorg der Gereformeerde Gemeenten.

Dit is een blad, dat tweemaandelijks verschijnt. We hebben vóór ons no. 4 van augustus 1973. Het is een bijzonder nummer in verband met het feit, dat er bij de Gereformeerde Gemeenten nu 12% jaar dovenzorg is. Dit werd herdacht in een vergadering op 8 september jl. Dovenzorg doet zeer nuttig werk. Regelmatig worden er diensten voor doven gehouden, in verschillende plaatsen, zoals Dordrecht, Apeldoorn enz. Verschillende predikanten van de Gereformeerde Gemeenten gaan hierin voor. We hoorden van de zegen, die hiervan uitgaat. We kunnen onze lezers van harte opwekken om dergelijke diensten bij te wonen.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij A. Larooy, Von Geusaustraat 164, Voorburg, tel. 070 - 83 30 13.

Het no. van augustus bevat o.a. een meditatie van Ds. Hakkenberg over Mt. 24: 42a, een preek, die genoemde predikant op 30 sept. 72 te Dordt hield. Dan volgt een artikel: Terugblik, waarin we een overzicht vinden van het ontstaan van de „Aktie Dovenzorg” tot wat het nu geworden is. Verder vermelden we de catechisatie-les en het artikel „Effatha” in Woord en beeld, met verschillende foto’s. Tenslotte noemen we de bijdragen: rond het gehoor, vragenbus, voor u gelezen, voor de jeugd en kleine artikelen over de dode zee en het nachthutje in de komkommerhof. Dit no. telt 32 blz.

Het blad wordt keurig uitgegeven en kost f 6,- per jaar. We kunnen het van harte aanbevelen.

TOCH BOER door H. Kortenhoff

Uitgeverij De Banier, Utrecht

In dit boek vinden we een aardig verhaal over een jongen, die niet uit de boerenstand kwam, maar van kind af graag op de boerderij was. Hij wou graag boer worden. Er leek niets van te kunnen komen, want zijn ouders hadden hem een andere bestemming gegeven. Het liep echter zo, dat hij toch naar zijn begeerte op een boerderij terecht kwam.

Het is een boek van 95 blz. en kost in geplastificeerde band f 5,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.