+ Meer informatie

Wedergeboorte

2 minuten leestijd

In welke tijd van het leven wederbaart God de uitverkorenen?

God wederbaart alle uitverkorenen niet op een zelfde tijd, maar op verschillende tijden, zoals blijkt in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Van hen werden sommigen ter eerster, anderen ter derder, ter negender of ter elfder ure geroepen (Matth. 20:1-7). Aldus leert ook de ondervinding.

Want sommigen ontvangen de genade der wedergeboorte in hun kindsheid, hetzij zonder gebruik van hun verstand zonder middel van Gods Woord, gelijk bleek in Johannes de Doper, van wien de Engel zelde: „Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijns moeders lijf aan", hetzij in de opkomst van het gebruik van hun verstand, zoals menigmaal gebleken is in kinderen van vijf, zes of zeven jaar, in welke de vonken van het geestelijke leven uitflikkerden in heilige begeerten, brandende gebedjes, tederheid van geweten, eerbiedig spreken van Christus en grote bekommering van God door de zonde te vertoornen. Zo getuigt de Schrift, dat Timotheüs van kinds af de Heilige Schriften geweten heeft, die hem wijs konden maken tot zaligheid (2 Tim. 3:15).

Anderen worden in hun jongelingschap wedergeboren, waarop Paulus schijnt te zien, 1 Cor. 6:10, ais hij zegt:

 Dit waart gij sommigen, namelijk hoereerders, ontuchtigen, die bij mannen liggen, zoals hij in het voorgaande had opgeteld.

Enigen worden wedergeboren in hun ouderdom of op het einde van hun leven, (hoewel het aantal van zulken klein is) zoals Manasse en de moordenaar aan het kruis.

Arn. Rotterdam („Sions Roem en Sterkte")

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.