+ Meer informatie

's-Gravendeel mogelijk naar 12.200 inwoners

Om overloop Drechtstedengebied op te vangen

2 minuten leestijd

Dat is de mening van Gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Dit alles is nodig om de groei van de bevolking in het Drechtstedengebied te kunnen opvangen. Nu wonen er in het gebied |ruim 232.000 mensen. Volgens de eiJjgen bevolkingsgroei zal dit aantal in ,;>1990 tot 257.000 inwoners zijn toegetjnomen. GS zijn er bij hun plannen ;jvanuit gegaan, dat er in 1990 270.000 jjmensen in het Drechtstedengebied *wonen. Het is de bedoeling, dat de geSmeente Dordrecht verder wordt uitgebouwd tot het hoofdcentrum van de Drechtsteden. In dit kader zouden ook in Dubbeldam-Zuidoost (gem. Dordrecht) meer huizen moeten worden gebouwd. GS denken aan 1950 woningen.

Om de werkvoorziening voor het groeiende aantal bewoners te handhaven zullen er 11.000 arbeidsplaatsen moeten bijkomen. Daarvoor zijn in elk geval nieuwe bedrijfsterreinen nodig. Men denkt aan nieuwe terreinen in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik Ido Ambacht en 'sGravendeel.

Wijziging

De wensen van GS kunnen eerst na wijziging van het streekplan ZuidHolland-Zuid worden gerealiseerd. Ook het streekplan Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ,moet gedeeltelijk onder het mes. Het gaat - om precies te zijn - om de volgende gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, 's-Gravendeel, Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Inspraak

Het IS de bedoeling, dat de mensen in genoemde gemeenten ook bij de wijzigingen van de streekplannen worden ingeschakeld. Tot 30 juni kan iedereen inspraakreacties aan het college van GS van Zuid-Holland sturen. Via een door het bureau voorlichting van Zuid-Holland uitgebrachte krant „De ontwikkelingen van de Drechtsteden in de jaren 1980-1990" probeert men het de burger duidelijk te maken waar het eigenlijk om gaat. Op 6 april om 20.00 uur is er een voorlichtingsavond in gebouw Kunstmin aan de St. Jorisweg no. 76 te Dordrecht De bewoners behoeven zich niet slechts over zojuist genoemde plannen van GS te buigen, maar kunnen ook kiezen voor andere mogelijkheden, in ambtelijke taal de zogenaamde ,,alternatieven en varianten". GS willen de komende maanden horen wat de streek van de verschillende mogelijkheden en de voorlopige voorkeur van GS vindt. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten de herzieningsplannen moeten vaststellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.