+ Meer informatie

VRAGENBUS

3 minuten leestijd

Correspondentie voor de ze rubriek aan: I T. MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam-Zutd

^ > J. C. H. namens de J.V. te L. vraagt mij het volgende: „Zou U ook iets kunnen schrijven over de verandering van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. het huwelijk? " Antwoord: Reeds door velen werd sedert jaren behoefte gevoeld aan een herziening van het Burgerlijk Wetboek (B.W.) Na de oorlog is hiermede in opdracht van de regering een aanvang gemaakt en is thans het eerste boek van het B.W., dat het personenrecht behandelt dooide Kamer aangenomen. Dit betekent niet, dat dit gewijzigd gedeelte van het B.W. nu ook wordt toegepast, aangezien dit eerst mogelijk zal zijn wanneer het gehele wetboek is herzien, hetgeen nog wel jaren zal duren.

In het eerste boek van het B.W. wordt ook geregeld de huwelijkswetgeving. In artikel 1315 van het bestaande B.W. staat: „De aanstaande echtgenoten zullen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in tegenwoordigheid der getuigen, moeten verklaren dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouwelijk'alle cle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan cle huwelijke staat verbonden zijn. Naar aanleiding van dit wetsartikel nu stelt bedoelde ambtenaar zijn vragen en verklaard in de huwelijksakte dat bruid en bruidegom verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn. Daarop heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door de echt aan elkander zijn verbonden.

Uit het betreffende artikel in het nieuwe B.W. blijkt nu generlei wijziging in-

zake cle plichten welke cle echteheden op zich nemen, zodat zij voorzover dit betreft nu en in cle toekomst hetzelfde moeten verklaren.

Toch is er wel enige wijziging, omdat het oude B.W. uitgaat van het feit, dat de ambtenaar van de B.S. in naam der ivet het huwelijk voltrekt. In het nieuwe B.W. wordt het niet zo gesteld. Dit komt, omdat er rechtsgeleerden zijn, die van mening zijn, dat de partijen het huwelijk sluiten en niet de ambtenaar van de B.S. De verklaring in de huwelijksacte zal dan in zoverre wijziging ondergaan dat de woorden „in naam der wet" vervallen en de woorden „zijn verbonden" gewijzigd zijn in „worden verbonden".

Ik heb getracht er iets van te schrijven, hoewel deze stof meer ligt op het terrein van een rechtsgeleerde. Met enkele vertrouwde ambtenaren van het stadhuis heb ik mij bij de beantwoording van deze vraag in verbinding gesteld. Mij is gebleken, dat er vele goede veranderingen zijn aangebracht. De rechtspositie van de vrouw wordt meer beschermd. Dat is niet tegen Gods Woord. Het „Hoofd" zijn van de man houdt niet in, dat een man maar doen mag wat hij wil. De vrouw is niet geschapen uit het hoofd van de man, opdat zij niet over de man zou heersen, maar zij is ook niet geschapen uit de voet van de man, opdat hij zijn vrouw niet zou vertrappen en vernederen. Neen, zij is geschapen uit een rib van Adam, een plaats in de omgeving van het hart, opdat de man zijn vrouw met liefde zou behandelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.