+ Meer informatie

Wereldcongres: Vloeibaar aardgas kan energiecrisis voorkomen

3 minuten leestijd

DUSSELDORF — Alleen als er nu vaart gezel wordt achter het ontwikkelen van de reusachtige voorraden aardgas in de OPEClanden, heeft de wereld de mogelijkheid de energieschaar.ste, die door vete deskundigen voorspeld wordt voor hel midden van de jaren '80 te voorkomen. DU heeft Nordine Ail-Laoussine, de topman van de Algerijnse staatsolie- en gasmaatschappij Sonatrach, maandag gezegd tijdens de opening van LNG-5, het vijfde wereldcongres over vloeibaar aardgas, dat van 29 augustus tot en met I '•'.september in Düsseldorf wordt gehouden.

Ait-Laoussine wees erop dat vol' gens de voorzichtigste schattingen de OPEC-landen ruim 1100 miljard kubieke meters aardgas per jaar zouden kunnen produceren, wat gelijk staat aan ongeveer tweederde van de huidige OPEC-produktie aan ruwe olie.

Momenteel exporteert de OPEC slechts twintig miljard kubieke meter aardgas per jaar, terwijl er zes keer zoveel wordt afgefakkeld. In de komende acht jaar zal die export, als alle huidige plannen verwezenlijkt worden, toenemen tot ongeveer 165 miljard kubieke meter per jaar.

Nederland bijvoorbeeld zal met ingang van 1985 vier miljard per jaar invoeren uit Algerije. Dat de Westerse industrielanden (inclusief Japan) niet bereid zijn veel grote hoeveelheden aardgas uit de OPEC-landen te betrekken, komt doordat men meent dat dit onverantwoord hoge kosten met zich mee zou brengen. Daarnaast zijn vee! landen bang zich nog afhankelijker te maken van de OPEC.

Kortzichtig

Volgens Ait-Laoussine getuigt dit van grote kortzichtigheid. „"Ten eerste houdt men er geen rekening mee, dat het door het groeiende milieubewustzijn nog zeer lang zal duren, voordat andere energiebronnen (kernenergie, olie uit leisteen en teerzanden, kolen-vergassing) een wezenlijke bijdrage zillen leveren. En ten tweede realiseert men zich niet hoeveel voordeel de Westerse industrie zou kunnen hebben van het ontsluiten van de OPECgasreserves". Sonatrach heeft berekend dat dit laatste de Westerse industrie een aantal orders zou opleveren ter waarde van ongeveer zeshonderd miljard dollar (vijftienhonderd miljard gulden). Die orders zouden zijn: honderd installaties voor het vloeibaar maken van aardgas (1,5 miljard dollar per stuk), duizend LMG-tankers van 125.000 kubieke meter (150 miljoen dollar per stuk) en honderd installaties voor het weer in gas omzetten van LMG (300 miljoen dollar per stuk).

Aangezien een groot deel van die kosten ten laste zouden komen van de producerende landen, behoeft men alleen daarom al niet te vrezen dat de OPEC haar verplichtingen niet na zou komen, aldus Ait-Laoussine. „Algerije heeft al miljarden dollars geïnvesteerd in de export van LMG. Wie is er dan meer afhankelijk van die grondstof? Wij of onze afnemers?" inziens ook bereid zijn een hogere prijs voor aardgas te betalen dan nu het geval is, temeer omdat deze grondstof verreweg het meest milieu-vriendelijk is. De Sonatrachdirecteur wees erop dat Algerije momenteel twee dollar overhoudt aan de verkoop van een hoeveelheid gas, die gelijk staat aan een vat (159 liter) ruwe olie. „Aardgasproducenten in de Verenigde Saten verdienen vier keer zoveel". Het verhogen van de prijs voor aardgas zou er tevens toe leiden, zo meent Ait-Laoussine, dat de OPEC-landen meer moeite willen doen om nieuwe gasvoorraden te ontdekken. Nu worden de totale OPEC-reserves geschat op 22.000 miljard kubieke meter. „Wij zijn er zeker van dat dit in werkelijkheid veel meer is. Al onze velden bijvoorbeeld zijn min of meer per toeval ontdekt".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.