+ Meer informatie

Garantieregeling voor export naar Oost-Europa

2 minuten leestijd

Als derde discussiepunt noemde hij de keuze van de middelen om een zo effectief mogelijk milieubeleid te voeren. „Sommigen beweren dat uitsluitend dwingende wettelijke maatregelen soelaas bieden" Blankert daarentegen acht wetgeving op zichzelf „geen remedie". Volgens Blanker! moeten wet- en regelgeving aansluiten bij hel na te streven doel en ,,passen in de belevingswereld en de praktijk van de betrokken milieu-actoren". Daarbij is „van later zorg" of de regulering vorm krijgt in wetten of vrijwillige afspraken (convenanten).

!n Tilburg sprak ook T. Warns van de Vereniging Milieudefensie (VMD). Wams zette zich af tegen de keuze voor „vrijwilligheid", die volgens hem niet alleen het denken van het bedrijfsleven maar ook dat van de overheid kenmerkt. Volgens Wams houdt de regering hiermee de „mythe" van een pijnloos milieubeleid m stand. DEN HAAG ~ Bakker Klomp van Bakkerij Klink uil Voorburg overhandigde gisteren aan kamervoorzitter Deetman een notenbrood. Hij deed dit om de Week van het brood extra luister bij te zetten. Het thema dit jaar is: "Brood, daar zit muziek in". Om die reden zijn er speciale 'muzikale' broden en broodjes ontwikkeld, zoals het notenbrood. Bakkerij Klink Ls de vaste broodleverancier van het Tweede-Kamerrestaurant.

GENEVE - De Golfcrisis heeft ernstige financiële gevolgen voor de internationale luchtvaartmaatschappijen. Als de brandstofprijzen en de verzeker ing-spremies voor de Golfregio blijven stijgen en er een belangrijke terugval komt in de wereldeconomie zullen veel maatschappijen flinke verliezen lijden.

.AMSTERDAM - De staatssecretaris voor buitenlandse handel. Van K(M)v. heeft gisteren in het hoofdkantoor van de Nederlandsche CredictMT/ekering Maatschappij (NCM) In Vmsterdam een nieuwe garantierege1 i ng gepresenteerd voor Oost-Europa. Het betreft een garantie- en herverzekeringsfaciliteit voor het Nederlandse bedrijfsleven voor het dekken van betalingsrisico's verbonden aan lease-transacties met Oosteuropese bedrijven.

Van Rooy zei dat met deze regeling Oosteuropese landen met een grote buitenlandse schuld in staat worden gesteld kapitaalgoederen in te voeren die noodzakelijk zijn voor de modernisering van de economie. Overigens geldt de regeling alleen voor die Oosteuropese landen die gekwalificeerd zijn voor het Nederlandse hulpbeleid aan dat gebied, De Sowjet-Unie en Roemenië zijn hiervan uitgesloten. De regeling is specifiek bedoeld voor Polen en Bulgarije, landen waarvoor de NCM geen kortlopende dekking verstrekt.

Het Nederlandse bedrijf DAF zal,^ als eerste van de regeling gebruik ma-'* ken, zo bleek tijdens de bijeenkomst.' De onderneming gaat vrachtwagens sturen naar een Poolse (staats)iransportonderneming die binnenkort een samenwerkingsverband aangaat met branchegenoten uit Nederland en Duitsland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.