+ Meer informatie

Winst ABN AMRO in 1990 licht gedaald

Rente en beursklimaat speelden parten

3 minuten leestijd

AMSTERDAM - De resultaten van ABN AMRO zijn vorig jaar licht gedaald. Op netto-basis verdiende de nieuwe combinatie 1325 miljoen gulden, 6,8 procent minder dan in 1989, toen beide banken nog gescheiden optrokken. In het buitenland ging het erg goed met het concern, in Nederland verliepen de zaken minder gunstig.

Het bruto resultaat nam af met 0,9 procem, tot 3081 miljoen gulden. In een toelichting op de cijfers merkte voorzitter van de raad van bestuur Nelissen deze uitkomst aan als „niet teleurstellend en, gegeven de omstandigheden, tamelijk goed". In het kader van de Voorziening algemene bedrijfsrisico's (VAR) reserveerde de onderneming 1200 miljoen, 30 miljoen meer dan een jaar eerder. Na aftrek van deze post en van de betaalde belastingen resulteerde de genoemde nettowinst. Nelissen waagde sich niet aan een voorspelling met betrekking tot de ontwikkelingen in 1991. Rentemarge

De belangrijkste negatieve factoren in de voorbije twaalf maanden waren de verdere verkrapping van de rentemarge in ons land en het, mede onder invloed van de Golfcrisis, sombere klimaat op de internationale effectenbeurzen. Relatief hoge tarieven roor kort geld, waarvan in 1990 sprake was, zijn nadelig voor banken. Zij trekken namelijk kortlopende middelen aan en zetten die op langere termijn uit. In het begin en aan het eind van het jaar kenden we een zogenaamde omgekeerde intreststructuur, waarbij de korte rente boven de lange rente ligt. Als gevolg van de lagere omzetten op de beurzen inde ABN AMRO bijna 200 miljoen gulden minder aan provisies uit het effectenbedrijf.

Al met al daalde het brutoresultaat in Nederland met 11,2 procent tot 1931 miljoen. De buitenlandse vestigingen daarentegen hielden met 1150 miljoen 23 procent meer over aan hun activiteiten. Bij die verbetering speelden overigens ook enkele acquisities een rol. De baten van de holding vermeerderden in totaal met 7,9 procent, de lasten met 12,4 procent. De kredietverlening breidde uit met 10,2 procent en de toevertrouwde spaargelden vertoonden een stijging van 21,2 procent. Het balanstotaal ging van 352,9 naar 393,3 miljard gulden (plus 11,4 procent). Nelissen Door firma A. Makkreel sprak alles overziende van „een gezonde groei", maar tekende daarbij aan dat de groei van de activiteiten niet weerspiegeld wordt in de groei van de resultaten.

De aandeelhouders krijgen over 1990 een dividend uitbetaald van 2,90 gulden per gewoon aandeel van nominaal 5 gulden. Een deel van die winstuitkering (1,40 gulden) is reeds in de vorm van een interimdividend beschikbaar gesteld. Beleggers kunnen kiezen uit geheel in contanten of gedeeltelijk in certificaten van 9,5 procent preferente aandelen. Werkgelegenheid

De fusie tussen ABN en AMRO dateert van 1 september jongstleden. De integratie is in volle gang. De plannen voor samenvoeging van kantoren zijn nagenoeg gereed. Volgens Nelissen zal de werkgelegenheid bij de bank de komende jaren verminderen, maar liggen er geen gedwongen ontslagen in het verschiet, mits althans betrokken personeelsleden willen meewerken aan zaken als herplaatsing en herscholing. In 1990 kromp het aantal banen bij vestigingen in Nederland van 41.995 tot 41.722. Dit jaar verdwijnen er naar verwachting rond de duizend arbeidsplaatsen. De raad van bestuur sluit voor de toekomst nieuwe fusies, bij voorbeeld met een verzekeraar, of samenwerkingsverbanden niet uit. dat weer niet af te leiden. Maar de waarheid van het moment is dat soja en door termijn en dollar toch is aangetrokken. Hoewel hoger Wijft soja geschikt, zowel voor direct als op latere maanden. Zonneschroot noteert onveranderd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.