+ Meer informatie

Broeikaseffect drijft landbouw uiteen ;

Kooldioxyde veroorzaakt een tiende van de jaarlijkse produktiestijging

3 minuten leestijd

WAGENINGEN - De toename van de hoeveelheid kooldioxyde (C02) in de atmosfeer en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering, zal waarschijnlijk in Noord-Europa gunstiger uitpakken voor de produktiviteit in de landbouw dan in Zuid-Europa. Tot die conclusie kwan een internationale groep wetenschappers die deze week in Wageningen een symposium bijwoonde over het broeikaseffect en de Europese landbouw.

Kooldioxyde komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en steenkool. C02 wordt samen met andere broeikasgassen, zoals methaan en cfk's, verantwoordelijk geacht voor het broeikaseffect. Deze opwarming van de atmosfeer kan klimaatsverandering tot gevolg hebben.

Kooldioxyde heeft een gunstig effect op plantengroei, een gegeven waarvan in de kasteelt reeds geruime tijd gebruik wordt gemaakt. Naar schatting een tiende van de gemiddelde jaarlijkse produktiestijging in de landbouw kan worden toegeschreven aan de „alom aanwezige" stijging van de hoeveelheid kooldioxyde in de atmosfeer. Andere broeikasgassen missen dit positief gevolg. De wetenschappers die deze week in Wageningen bijeen waren, gaan uit van een jaarlijkse stijging van het C02-gehalte met 2 procent. Dit is in tegenstelling tot politieke scenario's, die stabilisatie en vermindering van het C02-gehalte nastreven.

Het directe effect van kooldioxyde op landbouwgewassen lijkt gunstig, zo stelt de wetenschap. J. Goudriaan van de Landbouw Universiteit Wageningen waarschuwde echter voor een „lichtvaardige conclusie" hieruit vanwege de milieuproblematiek in het algemeen.

Vergiftiging

Positieve gevolgen van een stijgend C02-gehalte kunnen volledig teniet worden gedaan door zaken als verzuring, vermesting en de vergiftiging van bodem en drinkwater, aldus Goudriaan. Maatregelen op deze gebieden acht hij dan ook „onontkoombaar". Een,ander punt dat hij aanroerde, betreft de problematiek van het broeikaseffect op de wereldschaal. Ér dient een onderscheid gemaakf te worden tussen het „direfte groeibevorderende" effect van het gas C02, en de opwarming van de atmosfeer die dit tot gevolg kan hebben. De opwarmingseffecten op bij voorbeeld het neerslag-patroon zijn op dit moment voor de wetenschap onzeker. Een gunstig gevolg van de opwarming van de atmosfeer voor Noordwest-Europa kan weggenomen worden door mondiale effecten van een toename van broeikasgassen. In dit vérband wees hij op de problemen die in de (sub)tropen kunnen ontstaan op het gebied van de waterhuishouding.

Volgens de deskundigen zal het uiteindelijke effect van een stijgend C02-gehalte het gunstigst uitpakken voor Noordwest-Europa. De klimatologische gevolgen pakken voor de bestaande Zuideuropese landbouw ongunstiger uit.

Verschuiving

Het broeikaseffect heeft ook tot gevolg dat verschuivingen optreden in de diverse zones waarbinnen landbouw-activiteit plaatsvindt. De weten;, schappers die in Wageningen congr&seerden, me-nen dat ook bij die verschuiving van landbouwzones de aanpassing Noord-Europa voor minder problemen zal stellen dan het Zuiden.

Het symposium in Wageningen is betaald doo^, het ministerie van milieubeheer. Namens dat de-j partement zei G. Hekstra van de directie Stoffen; en Risicobeheersing dat de toenemende landbouw-.! verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa tof; spanningen kunnen leiden op de markt van de Eu-' ropese Gemeenschap.

Hekstra merkte op dat Nederlandse bewindslieden, zoals minister Braks van landbouw, dit „sife naai" uit de wetenschap opvangen. Hij ging niet im op de problemen die de samenhang tussen broei^ kaseffect en landbouw kunnen veroorzaken binnen? de politiek van de Europese Twaalf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.