+ Meer informatie

Generale Synode Rotterdam 1971-1972

2 minuten leestijd

Evenals dit het gayal was ten aanzien van de generale synoden 1965-1966 en 1968-1969 wordt u ook nu een overdruk aangeboden van het „Besluitenboekje” dat de kerkeraden in kennis stelt met de besluiten die de laatstgehouden synode van Rotterdam heeft genomen en die van „betekenis zijn voor de directe voortgang van het kerkelijke leven”. Deze overdruk maakt het mogelijk dat alle lezers van ons blad kennis van deze besluiten kunnen nemen. De praktijk wijst wel uit dat het laten rouleren van belangrijke stukken niet overal even vlot verloopt, zodat wanneer een kerkeraad het ene exemplaar van het Besluitenboekje, dat hem wordt toegezonden, zou laten rouleren, de ambtsdragers in feite geen kans krijgen de genoemen besluiten te leren kennen. Bovendien bevat een dergelijk boekje geen „lectuur” in de gebruikelijke zin van het woord. Men moet zo’n boekje „bij de hand” hebben (net als de Kerkorde!) om als het nodig is, dit te kunnen raadplegen. Die mogelijkheid wordt u nu geboden in dit nummer van Ambtelijk Contact waarin de inhoud van het Besluitenboekje geheel is overgenomen. De redactie is de scribae dankbaar voor de medewerking die zij gegeven hebben!

Het zal onze lezers duidelijk zijn, ook nu, dat dit nummer van Ambtelijk Contact wel hetzelfde biedt als het Besluitenboekje, maar niet de Acta van de synode kan vervangen. Het essentiële van de Acta, de besluiten van de synode, vindt u in deze uitgave wel, maar er zijn ook nog zovele andere besluiten die wellicht niet als „belangrijk” zijn aan te merken en alszodanig geen plaats in dit boekje, resp. nummer krijgen, maar die toch beslist niet zonder betekenis zijn voor de voortgang van het kerkelijke leven, zij het minder „direct”. Bovendien wordt u nu niet geinformeerd over de achtergronden, de motieven enz. die tot een bepaald besluit hebben geleid. Daarvoor hebt u de Acta nodig. De vraag kan gesteld worden of het niet dienstig geacht kan worden dat elk kerkeraadslid deze Acta in z’n bezit krijgt. De kennisname van wat dit nummer van ons blad u biedt, moge óf u persoonlijk óf alle leden van uw kerkeraad ertoe brengen deze vraag positief te beantwoorden!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.