+ Meer informatie

I^rsonalia

6 minuten leestijd

15. Mama is aan het werk. Ze zuigt de gang. Ze ziet papa. En ook Jos en Gert en de hond. Dan houdt ze op met werken. Wat is dat nu? Hoe kom je aan die hond? Hij zat vast aan een boom, mama. Och, arm beest. Kom maar in de keuken. Daar wast mama zijn poot. Ze doet er een lap om. Dan zet ze een bak neer. Daar eet de hond uit. Hij drinkt ook wat. Zijn staart zwaait hard. Mama legt een oud kleed neer. De hond loopt er naar toe. Hij gaat er op liggen, en dan slaapt hij. Kom Jos en Gert, speel nog maar een poos. Het is nog vroeg. Ze doen wat mama zegt. Ze zijn heel lief. Frank Noorland (17) is gekozen tot nieuwe voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Hij is de opvolger van Lennart Booij. De door de Arubaanse regering voorgedragen kandiaat voor het gouverneurschap van Aruba, Poy Werleman, heeft zich teruggetrokken. Hij had op 1 januari volgend jaar gouverneur Felipe Tromp moeten opvolgen. Werleman was onlangs in Nederland om zijn kandidaatschap te bespreken met minister Hirsch Ballin van Antilliaanse en Arubaanse Zaken. Werleman had de indruk dat de minister zijn leeftijd van 67 te hoog vond. De Nederlandse minister had eerder al aan premier Oduber van Aruba laten weten in het gouverneurschap continuïteit te wensen. Mr. J. W. Klinkenberg is per begin oktober de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Notariële Broederschap. Hij volgt mr. J. J. Gambon op. Klinkenberg is sinds 1980 notaris in Rotterdam en is lid van de maatschap Schaap & Partners. Hij is zes jaar lid van het bestuur van de Broederschap. De Anna Bijns Prijs 1991 voor poëzie wordt dit jaar toegekend aan de dichteres Christine D'haen. De Nederlands-Vlaamse Anna Bijns Stichting, die de tweejaarlijkse oeuvreprijs afwisselend in de categorieën poëzie en proza toekent, heeft dat bekendgemaakt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van lO.tXX) gulden en en zilveren object van de beeldhouwster Maja van Hall. J. W. Wijn (43) is per 1 oktober benoemd tot commercieel directeur van het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome. De Wijn is thans hoofd van de afdeling interne en externe betrekkingen van de NV Luchthaven Schiphol. In het bestuur van Aviodome zitten voorts A. H. van Geuns

Met een ruk lichtte hij het hoofd op, de houtskoolstift viel uit zijn hand en verward hakkelde hij:

„Maar Anna... dat paard... dat paard is toch veel mooier dan..." Verder kwam hij niet, want plotseling besefte hij dat zijn woorden haar beledigen moesten.

„Ik vind je niet aardig. Paulus..." En dan, om hem op haar beurt ook te krenken: „Ik vind paarden helemaal geen mooie dieren!"

Het was de teergevoelige jongen alsof hem een klap in 't gezicht werd gegeven. Hij zag haar ontredderd aan en een koude rilling gleed over zijn rug.

Anna keek hem aan en zijn ogen vertederden haar.

„'t Is niet waar, ik zei het zómaar", vergoelijkte ze, nu weer mild. „Ik hou wèl van paarden!"

Paulus zuchtte zwaar, als een volwassen man. Dan knikte hij, ten teken dat hij in haar woorden geloofde. Hij raapte zijn houtskoolstift weer op en voltooide zijn tekening. Maar van dit ogenblik af waren beiden stil en hadden ze wederkerig berouw.

De weken regen zich aaneen en hun vriendschap werd steeds hechter en hechter. Zo nu en dan dacht Paulus er over, dat er een dag zou komen waarop hij van Anna zou moeten scheiden. Deze gedachte werd hem op den duur tot een kwelling. 12 12 15 10 13 28 (algemeen directeur) en W. C. J. van Westerop (conservator-directeur). Sir Patrick Wright (60), voormalig directeur-generaal bij het Britse ministerie van buitenlandse zaken, verantwoordelijk voor de diplomatieke dienst en groot kenner van het Midden-Oosten, is benoemd tot adviserend lid van de raad van bestuur van Unilever. New Orleans New York Tel Aviv Tokio Toronto Tunis Vancouver Itehtbew. zwaar bew. zwaar bew. ont)ewolkt zwaar bew. onbewolkt mist licht bew. onbewolkt onbenvolkt regenbui zwaar bew. llchtbew. onbewolkt 12 12 29 19 22 17 24 20 10 12 24 -1 IA 20 20 17 88 1.1 15 26 15 Mr. J. M. J. Denie en mr. H. W. Samson-Geerlings zijn benoemd tot advocaat-generaal bij het gerechtshof in Arnhem. Mr. Denie is afkomstig van het arrondissementsparket in Arnhem, waar hij officier van Justitie was. Mevrouw Samson-Geerlings vervulde dezelfde functie in Rotterdam. Temperatuur gemeten ten hoogste 2 uur voor tiidsaandulding weertapport De heer Henk A. Koopmans zal per eind december zijn werkzaamheden voor Reiss & Co en Venture Fonds Nederland VFN beëindigen. Hij heeft zijn taken al overgedragen. Dit heeft in goed overleg plaatsgevonden en komt voort uit de wens van Koopmans zijn carrière als zelfstandig adviseur voort te zetten. In die hoedanigheid blijft hij bij Reiss en VFN betrokken. Eind 1991 bereikt de voorzitter van de hoofddirectie Nederland van Nationale Nederlanden, de heer A. L. van Koert, de pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 oktober is hij benoemd tot managing director van Orion Insurance Company, een Engelse werkmaatschappij van NN. NAMEN UIT DE KERKHISTORIE De heer J. J. Hogenes zal per 1 mei volgend jaar de hoofddirectie van Vendex International verlaten. Hij wordt in zijn functie van financieeleconomisch directielid opgevolgd door drs. W. Angenent, bedrijfseconoom en registeraccountant bij Unilever. De raad van commissarissen respecteert de beslissing van Hogenes, die een functie elders heeft aanvaard. familiebericht * zakelijke adv. | * schakeltje | * vergadervaria I (doorhalen hetgeen met 1 wordl gewenst) • wenst wel a ƒ 2,50/geen bewijsnummer Bestemd vooor het RD van 1991 groot kolom (1 kolom f 4 cm breed) en mm hoog Prijs per mm ƒ 1.15 met minimum van 15 mm (voor zakelijke advertenties bij contract aanmerkelijk lager). Voor familieberichten geldt een tarief van ƒ 0,96 per mm. Voor brieven onder nr wordt ƒ 3.- berekend. Exclusief 6% BTW. De tekst dient één dag voor plaatsing uiteriijk om 15.30 uur in ons bezit te zijn. I Nota zenden aan: I Adres: I Postcode: Voor de krant van zaterdag: vrijdag uiteriijk om • Woonplaats: 12,00 uur, I Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan REFORMATORISCH DAGBLAD ANTWOORDNUMMER 92 7300 VB APELDOORN ïi^^p fl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.