+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

De Banier, Dagboekkalender 2010. Uitg. De Banier Apeldoorn 2009, 730 blz., € 10,95.

Deze uitgave bevat een dagboek en een kalender tegelijk. Voor de kalender heeft een aantal reformatorische predikanten zorg gedragen voor 365 bijdragen, één bladzijde per dag. Voor de Chr. Geref. Kerken zijn dat de di. A. van Heteren, M. Vlietstra, A.K. Wallet, A.A. Egas, M.A. Kempeneers en J.M.J. Kieviet (ieder voor één week). Daarnaast is dwars door het boek heen sprake van een aantal verhalen en/of gedichten ‘naar aanleiding van een opvallende gebeurtenis’, zoals op de achterkant van het dagboek vermeld staat. Deze komen uit de schat van de kerk der eeuwen, om zo te zeggen, en de ene gebeurtenis is opvallender dan de andere. Ze zijn niet zo gemakkelijk per dag te lezen:de meeste stukjes beslaan meerdere bladzijden. Maar dat is niet erg: de rode draad wordt toch gevormd door de kalenderstukjes.

Thomas Manton, Het gebed des Heeren. Johannes Calvijn, Het gulden boekske. Abraham Hellenbroek, De zonde van onwil. Johannes Beukelman, De Zaligmaker geboren. Serie Graankorrels 4-7. Uitg. De Banier Apeldoorn 2009,120/97/80/77 blz., ieder € 7,90.

Deze boekjes zijn echte ‘weggevertjes’: je kunt ze in het binnenzakje van je colbert opbergen. Het eerste boekje geeft zicht op de noodzaak van het gebed, samen met allerlei praktische raadgevingen bij het bidden. Manton hoort bij de puriteinen. In het tweede boekje gaat de Geneefse reformator in op het christelijk leven: met lijdzaamheid, geduldig in lijden en tegenspoed. Dat geeft zegen èn doet daarbij uitzien naar het toekomende leven. In het derde boekje vindt men een overdenking van Spr. 28:14 over het geluk dat de vreze des Heren brengt, en een preek over Joh. 5:40, waarin de ernst van de zonde van onze onwil wordt blootgelegd. Het vierde boekje ten slotte bevat een preek van ds. Beukelman (reeds predikant op 21-jarige leeftijd, en ‘een prediker naar het hart van Gods volk genoemd) over Luk. 2:8-12 en een preek over Joh. 3:16.

Dr. D. Holwerda, Gespitst op het komende Pinksterfeest. Het evangelie naar Johannes vertaald en verklaard. Uitg. Kok Kampen 2009,153 blz., € 17,50.

De schrijver is emeritushoogleraar Griekse taal- en letterkunde van de RU-Groningen. Hij biedt in dit boek een eigen vertaling van het vierde evangelie. Daarnaast zijn twintig korte artikelen toegevoegd met daarin verklarende opmerkingen bij de tekst. Vooral de vertaling van de gesprekken (Nicodemus, de Samaritaanse vrouw enz.) komt fris en levendig over. De vondst ‘levensbrood’ in Joh. 6:48 is mooi, maar de vertaling ‘het is klaar’ in Joh. 19:30 is m.i. erg vlak. Zo zijn er meer voorbeelden die de tekst dichtbij het hart brengen, tot nadenken oproepen en soms ook tot tegenspraak.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.