+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Hanns Lilje, Terwijl Hij onderweg tot ons sprak. Uitg. Boekencentrum N.V., ’s-Gravenhage,.

Het is, geloof ik, een goed teken dat er in onze geseculariseerde en seculariserende samenleving nog altijd een markt blijkt te zijn voor meditatieve lectuur, waaronder het boekje van de duitse theoloog Hanns Lilje (192 blz.) gerekend kan worden. Bij de immense verwereldlijking en verzakelij king van geloof en godsdienst zoals wij die tegenwoordig beleven, blijft het hart z’n eigen vragen houden! Dat wil natuurlijk niet zeggen dat nu al wat aan meditaties op tafel gelegd wordt, ook alle vragen van alle harten beantwoord. Er is ook in dezen ge lukkig een rijke variatie van vragen en antwoorden.

De bundel meditaties die hier wordt aan gekondigd, krijgt een merkwaardig accent, doordat er meditaties bij zijn die geschre ven zijn in een Gestapo-gevangenis (die over „Wandelaars onderweg” — Luc. 24 : 13-35). Zijn visie op het Oude Testa ment — vanwaaruit de meditatie over Ps. 128 werd geschreven („Huiselijke voor spoed”) — bracht hem in conflict met de nationaal-socialisten. „De manier waarop men zich met het Oude Testament bezig houdt is een toetssteen voor de waarde van elke christelijke theologie” aldus Lilje op blz. 9. Dit veelzeggende criterium is het overdenken alleszins waard! Niet alleen in een tijd dat „men de jood voor verwerpelijk hield” en daarom ook het „jodenboek” verwierp, maar ook in deze tijd die welis waar niet zo ruw en grof als destijds toch niet minder gestempeld wordt door een „antropocentrische godsdienstigheid”, een „vroomheid, die in de grond van de zaak alleen de mens als maatstaf laat gelden.” Er zou nog veel meer te noemen zijn dat uw aandacht verdient (ik denk bijv. aan de meditaties over de bergrede — leven „vanuit een volkomen nieuwe dimensie” —), maar dat zou te veel ruimte vragen. U kunt het boekje beter zelf lezen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.