+ Meer informatie

Awbz doet kosten psychiatrie stijgen

"De Verpleging": Overheid rekent mis

3 minuten leestijd

KATWIJK/EDE— De overheveling van de vergoedingen voor kunst- en hulpmiddelen en psychiatrische hulp van de particuliere ziektekostenverzekering naar de Algemene we.t bijzondere ziektekosten (awbz) heeft niet geleid tot een verlaging van de kosten van de gezondheidszorg. Het tegenovergestelde is het geval: de kosten zijn als gevolg van de maatregel flink toegenomen.

Dat constateert de onderlinge ziek- het jaar daarvoor bijna verdubbeld tekostenverzekeringsmaatschappij en dat is niet alleen bij onze maat"De Verpleging" in haar blad "Beter schappij het geval". Af'.

De overheveling van de genoemde vergoedingen naar de awbz ging in op 1 januari 1989. Het was een van de voorstellen van de commissie-Dekker om de kosten van de gezondheidszorg beter beheersbaar te maken. De particuliere ziektekostenverzekeraars werden belast met de uitvoering van de maatregel.

Oorzaken

De doelstelling is evenwel niet bereikt, stelt de directie van De Verpleging vast. Adjunct-directeur J. van der Meij: „Integendeel zelfs, de kosten zijn in een rap tempo omhoog geschoten. Het bedrag dat wij in het afgelopen jaar op grond van de awbz aan vergoedingen voor kunst- en hulpmiddelen en psychiatrische hulp hebben uitgekeerd is ten opzichte van

De kostenstijging heeft verscheidene oorzaken. Een van de belangrijkste is volgens De Verpleging het sterk toegenomen beroep dat vorig jaar is gedaan op psychiatrische hulp. „We hebben in het afgelopen jaar opvalt lend veel vaker een vergoeding gegeven voor psychiatrische hulp dan in het verleden, toen die hulp nog onderdeel was van de particuliere ziektekostenverzekering", aldus Van der Meij. „Blijkbaar verwijzen huisartsen hun patiënten sneller door naar de psychiater nu de kosten daarvan volledig door de awbz worden vergoed".

Een tweede belangrijke oorzaak van de kostenstijging is volgens De Verpleging het feit dat de industrie handig heeft ingespeeld op de nieuwe situatie. Van der Meij noemt als voorbeeld de overvloedige promotie voor incontinentiematerialen. „Sinds de overheveling van de vergoeding daarvan naar de awbz is er volop reclame gemaakt voor bij voorbeeld incontinentieluiers. Daarbij schroomden de fabrikanten niet om te verwijzen naar de awbz op grond waarvan de kosten ervan volledig worden vergoed. De vraag werd daardoor zeer gestimuleerd. Wat vroeger nog wel eens door de verzekerde zelf werd betaald, wordt nu zonder meer vergoed. De leveranciers maken reclame voor het gebruik, de patiënten vragen erom, de artsen schrijven voor".

Geen blaam

Van der Meij wijst er overigens met nadruk op dat verzekerden geen blaam treft. Ze maken gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt en dat is volkomen terecht. „Toen de vergoeding voor kunst- en hulpmiddelen en psychiatrische hulp nog onderdeel van de particuliere verzekering was, werd er naar ons idee bewuster omgegaan met bepaalde zaken".

In dit geval heeft de overheid, die tracht alles in regels te vangen, volgens de adjunct-directeur van De Verpleging een duidelijke misrekening gemaakt. „Normaal gesproken bepaalt de vraag het aanbod, maar in de gezondheidszorg gaat dat vrijwel altijd andersom: daar bepaalt het aanbod in vrijwel alle gevallen de vraag. Daaraan is te weinig aandacht geschonken". paalde universiteit door de invoering van de OV-jaarkaart tijdens de spits van de trein gebruik gaan maken, kan verschuiven van de collegetijden overwogen worden, aldus de VSNU.

De woordvoerster wijst er op dat de meeste studenten aan universiteiten in de buurt van hun universiteit wonen en dus niet met de trein naar colleges komen. „Voor het hbo en het mbo ligt dat anders".

Ook de instellingen voor hoger beroepsonderwijs (hbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn niet van plan om de NS tegemoet te komen. „Wij vinden dat de NS niet moet proberen om de wereld om te draaien. De Spoorwegen moeten zich aanpassen aan de. markt en niet andersom", aldus woordvoerder E. Mackay van de hbo-raad. • "De'Bestüïetfraa^Pratestants-Christelijk Onderwijs vindt ook dat de NS het probleem zelf maar moet oplossen. „Het voorstel betekent dat de schoolgebouwen langer gebruikt zouden gaan worden. Dat leidt tot meer energieverbruik en dus tot hogere kosten. Een dergelijk advies zullen we de scholen om die reden dan ook niet geven", aldus woordvoerder Y. Jonker.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.