+ Meer informatie

Ontmoetingsdag te Dordrecht

2 minuten leestijd

D.V. 28 APRIL 1973

We vermoeden, dat velen ons blad bij de verschijning van een nieuw nummer al eens ter hand genomen hebben om te zien, of er al een bericht in was opgenomen omtrent een volgende ontmoetingsdag. Steeds weer is gebleken, dat deze dagen in een behoefte voorzien en dat velen er naar uitzien. Uit de steeds toenemende belangstelling blijkt duidelijk, dat deze ontmoetingsdagen er bij de vrienden en vriendinnen van „Bewaar het Pand” ingaan. Dit geeft ons vrijmoedigheid om op de ingeslagen weg voort te gaan.

De kerkeraad van de Chr. Geref. kerk te Dordrecht-centrum heeft zijn kergebouw weer te onzer beschikking gesteld. Daar zijn we dankbaar voor. Dit gebouw leent zich voor ons doel uitstekend. Het is gunstig gelegen voor grote delen van het land en gemakkelijk te bereiken langs allerlei goede verkeerswegen. En ook de bezoekers per trein komen niet ver van het kerkgebouw de stad in.

Als datum hebben we weer gekozen de eerste zaterdag na Pasen, dus D.V. 28 april a.s.

De morgensamenkomst zal aanvangen om half 11. Deze wordt door ondergetekende geopend. Daarna zal Ds. Van der Ent spreken. Vervolgens komt er nog een slotwoord van Ds. A. van der Weerd. Er zal pauze zijn van ongeveer 12 — 2 uur. Dan bestaat er gelegenheid om meegenomen broodjes te gebruiken. Er wordt weer gratis koffie beschikbaar gesteld.

De midagsamenkomst zal worden geopend door Ds. Kok. Daarna zal Ds. Van Leeuwen aan het woord komen. En Ds. Tanis zal de dag sluiten. Dat zal dan ongeveer om 4 uur zijn. Er bestaat dus voldoende gelegenheid ook voor hen die van heel ver komen weer tijdig thuis te komen.

Laat men nu al deze dag reserveren. Vorige keren zijn er uit verschilende plaatsen autobussen vol met belangstellenden gekomen. Dat was te danken aan het initiatief en de arbeid van sommigen, die zich daarvoor inspanden. We hopen, dat er nu nog meer gevonden worden, die in verschillende plaatsen daarvoor aan de slag gaan.

U vraagt mogelijk of het de bedoeling is om ook nog een tweede ontmoetingsdag te houden. Nu, dat is wel het geval, maar daarover kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. Alleen kunnen we de datum noemen, die al bepaald is, namelijk D.V. zaterdag 25 augustus a.s.

We hopen, dat we er weer velen in Dordt mogen begroeten en dat we daar in ’s Heeren gunst mogen samen zijn tot versterking van de binding aan Gods Woord en de oude Gereformeerde beginselen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.