+ Meer informatie

BEN JE GEDOOPT DOOR DE HEILIGE GEEST ?

5 minuten leestijd

Bij de titel van dit artikel moet je denken aan de pinksterbeweging en de charismatische beweging (de pinksterbeweging in de kerken: rotestants en rooms-katholiek!). In die bewegingen draait het om de vraag of de bijzondere geestesgaven van het begin van de nieuwtestamentische kerk, zoals de gave van de profetie, van gezondmaking en tongentaai, ook nu nog gelden voor onze tijd. Je weet dat hierop in die groepen bevestigend wordt geantwoord. Zij splitsen de gemeente in twee groepen: edergeborenen zonder de doop met (of in) de Heilige Geest en wedergeborenen met die doop met (of in) de Heilige Geest. Het zichtbare teken van het ontvangen van die doop is de glossolalie, de tongentaai (het uitstoten van klanken, die als een wartaal ervaren worden, als er geen uitlegger bij is. 1 Kor. 14 : 23, 27-28).

Nu gaat in de komende tijd de bekende evangelist Ben Hoekendijk uit Putten (de organisator van de One Way Day in Utrecht), een schriftelijke bijbelstudie: Gods Verlossingsplan, uitgeven. Het eerste werkboekje (18 blz.) is pas verschenen, onder de titel: „De doop in de heilige Geest". Konsekwent is in dit boekje „heilige" met een kleine letter geschreven. Alsof de Heilige Geest een kracht is en niet één van de drie personen uit het goddelijke wezen.

Op zoek naar teksten

Door allerlei teksten uit hun verband te rukken (biblicisme), wordt de student, de leerling overtuigd dat „de heilige Geest pas ontvangen wordt als men Jezus kent." Het is de nieuwe mens in ons, die de heilige Geest ontvangt en daardoor veel sterker wordt. (7)

Door allerlei teksten uit de Handelingen der Apostelen worden er bewijsplaatsen bij-

gesleept om aan te tonen dat „de bekering en de doop in de heilige Geest verschillende gebeurtenissen zijn.” (9)

Op blz. 12 wordt gezegd hoe het spreken in tongen geleerd kan worden. „Na enige tijd kan men zonder inspanning beginnen in tongen te spreken onder het werk. Dat kan binnensmonds, maar het kan ook tijdens de lofprijzing in gezang." Verder wordt er in het boekje nog gesproken over de gaven, de vruchten en de bedieningen van de Heilige Geest (resp. 1 Kor. 12 : 1-11; Galaten 5 : 22 en Efeze 4 : 11). In zijn konklusie wijst Hoekendijk erop dat de stroom van de pinksterlingen steeds groter wordt:10 miljoen en dat elke beweging van God met vijandschap begroet wordt. (17)

„Eén schrede boven de rechtvaardiging uit”

We kunnen er in dit kader niet zoveel als verweer tegen aan voeren. Enkele dingen:

1. Lukas geeft, geleid door de Heilige Geest, in Handelingen een verslag van de gebeurtenissen in de eerste christengemeenten in Jeruzalem, Judea en Samaria en in de toenmaals bekende wereld. Steeds als er een nieuwe kring aan de gemeenten toegevoegd wordt, zien we bijzondere krachten van de Heilige Geest, in de strijd tegen de demonische krachten;

2. Paulus heeft in zijn brieven nooit geschreven over „een extra" dat de gelovigen zouden ontvangen, n.1. de doop met de Heilige Geest, als hun leven in het geloof tot een bepaalde hoogte gestegen zou zijn. Het heiligheidsstreven, dat een mens van nature in zijn bloed zit, komt hier naar voren. De Bijbel spreekt in alle verbanden over soli deo gloria: God alleen de eer!

3. Paulus schrijft in zijn brieven wel over de doop met de Heilige Geest die plaats vindt bij de wedergeboorte. En die Geest overtuigt zo van de zonde dat een mens, wat hij-van-huis-uit-nooit-doet, zichzelf in het ongelijk gaat stellen. Maar diezelfde Geest verheerlijkt ook Christus in het hart van de zondaar. Daarop volgt dan niet een bijzondere werking van de Geest in de vorm van tongentaai e.d., maar een bidden om, een jagen naar (Filipp. 3 : 12-14) een meerdere kennis van de opgevaren en biddende Voorspreker: en geestelijke groei!

Als die geestelijke oefeningen er niet zijn, zegt Paulus, dan wordt de Heilige Geest bedroefd en uitgeblust (resp. Ef. 4 : 30 en 1 Thess. 5 : 19). Paulus roept in al zijn brieven op tot het vervuld worden met de Heilige Geest, opdat we aan Christus gelijkvormig mogen worden.

4. In de pinkstergroepen is er veel aandacht voor het spectaculaire werk van de Heilige Geest, maar niet voor het ontdekkende en toepassende werk van de Heilige Geest. Dat is nodig willen we de weg kunnen gaan naar de enige troost in leven en sterven: het eigendom te mogen zijn van de Heere Jezus.

Bethlehem ligt in Nederland

Dit artikeltje wil je waarschuwen voor de koorddanserij met teksten bij de pinkstergroepen. Uiteindelijk gaat het in die groepen niet om de hoogste eer aan het adres van God, maar om de mens als het middelpunt van alles. Aan de andere kant, als we wijzen op het missen van een gedegen onderzoek van het Woord, een ernstig tekort in de prediking, een onderschatting van de ambtelijke arbeid in de gemeente en de waarde van de kinderdoop in de pinkstergemeenten, hoe staat met dan met ons (kerkelijke) leven tegenover de geboren Koning, Die arm geworden is, om armen met (heils)goederen te vervullen? Is er de begeerte in ons hart om net als de herders te gaan naar het Kindeke dat in het gewaad van Zijn Woord (de kribbe) tot ons komt? Bethlehem ligt in Nederland!

De schriftelijke cursus van Hoekendijk wijs ik af, maar ik raad je wel aan om de brochure van ds. H. Rijksen: De Pinksterbeweging en ? en de brochure van de Jeugdbond: „Bewegingen rondom de Heilige Geest", te lezen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.