+ Meer informatie

Opgemerkt

2 minuten leestijd

Psalmberijming

In de editie van zaterdag 27 januari werd in de rubriek "Uit de kerkelijke pers" dr. K. Blei geciteerd. Hij constateerde in zijn verhaal over „de oude psalmen en gezangen", dat er veel gemeenten zijn „waar men in de kerkdiensten uitsluitend Psalmen zingt, en dan bovendien in de oude berijming (omdat men in de nieuwe berijming invloed bespeurt van modern- theologische, dus verdachte inzichten)" Dr. F. de Graaff (Hattem) heeft indertijd zeven bezwaren tegen de zogenoemde "nieuwe Psalmberijming" aangevoerd:

1. Vernieuwing is alleen wenselijk als deze verbetering betekent.

2. De berijming gaat uit van de nieuwe vertaling van het Ned. Bijbelgenootschap. Deze vertaling is in vele opzichten een bepaald slechte, die zowel uit geloofsstandpunt als van wetenschappelijk standpunt uit gezien, ver beneden de maat is.

3. De dichters spreken hun subjectieve geloofsovertuiging uit, zij geven geen breed geloofsgetuigenis.

4. Zij geven een eenzijdige theologische visie van een bepaalde groep.

5. Hun dichten is veel meer bedacht dan geïnspireerd en daarom artistiek beneden de maat.

6. Hun dichtvorm is nu reeds verouderd. Deze bloeide ±1950.

7. Volgens een van hen was dichten niet meer dan een beetje spelen met woorden. Dit getuigenis was overbodig voor degenen, die enig literair besef hebben.

Ik ben voor een nieuwe berijming, maar tegen deze niet-berijming, die mijns inziens in alle opzichten beneden het niveau staat dat de Kerk mag eisen. Tot zover dr. De Graaft — men kan het nalezen in "Kerkbode voor de Hervormde gemeente te Hattem", d.d. 4 april 1969. Wellicht bewijs ik de jonge(re) generatie —een geslacht dat „Jozef niet gekend" heeft- met het vorenstaande citaat een dienst.

K. A. Gort

Roosendaalseweg 10

3882 MP Putten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.