+ Meer informatie

Meer abortus bij jonge vrouwen

2 minuten leestijd

DELFT - Het aantal jonge vrouwen dat voor abortus provocatus kiest, laat sinds 1995 een stijgende lijn zien. Dat is deels het gevolg van het toenemend aantal zwangerschappen in die leeftijdsgroep. Ook het aantal geboorten onder tienermoeders neemt toe.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren, uitgevoerd door TNO Preventie en Gezondheid. Onderliggende oorzaak van de toename is volgens de onderzoekers dat jongeren steeds vroeger seksueel actief worden. Daarnaast signaleren hulpverleners een tekort aan basale kennis over het eigen lichaam en over het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Voorlichting via ouders en school is blijkbaar onvoldoende. Meer voorlichting gedurende een groter aantal jaren -van basisschoolleeftijd tot voorbij de middelbare school- en betere beschikbaarheid van anonieme hulpverlening zijn volgens de TNO-onderzoekers belangrijke ingrediënten voor de oplossing.

Het aantal tienerzwangerschappen in Nederland is internationaal gezien relatief laag, maar neemt sinds 1995 duidelijk toe. Vooral bij allochtone meisjes, maar ook bij autochtone onder de 18 jaar. Uit de cijfers blijkt dat veel jonge vrouwen kiezen voor abortus.

Sinds het begin van de jaren negentig vertoont het aantal abortussen in Nederland een stijgende lijn, na een tijdelijke afname halverwege de jaren tachtig. De toename geldt vooral vrouwen jonger dan 25 jaar, waarbij met name het aandeel abortussen bij vrouwen onder de 20 jaar is gestegen. In 2000 zijn in Nederland ruim 33.000 abortussen geregistreerd. In 15 procent van de gevallen ging het om vrouwen onder de 20 jaar.

Het falen van de voorlichting blijkt ook uit een toename van het aantal geregistreerde gevallen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar. Bij vrouwen is vooral bij 15- tot 19-jarigen een stijging te zien. Volgens de onderzoekers speelt mee dat meisjes vanaf ongeveer 16 jaar meer seksuele contacten hebben dan jongens uit dezelfde leeftijdsgroep, en vaak met mannen die aanzienlijk ouder zijn dan zijzelf. De kans dat zij een soa oplopen is hierdoor groter.

Uit de -weliswaar beperkte- gegevens over de situatie onder asielzoekers blijkt dat deze groep buitengewoon kwetsbaar is. Vrouwen lopen een sterk verhoogd risico op soa's, zwangerschap op jonge leeftijd en ook op seksueel geweld en intimidatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.