+ Meer informatie

Migraine, volkskwaal van de eerste orde

Patiëntenvereniging wil hulp gaan bieden

6 minuten leestijd

Vlak voor mijn eindexamen kreeg ik een migraine-aanval. Voor mij was het examen op dat moment al voorbij. Verder gaan had geen zin meer. Ik moest naar huis, naar mijn bed". Zomaar een momentopname uit het leven van een migraine-patiënt. Leven met onzekerheid, de angst voor een opkomende aanval en wanneer deze inzet een ondraaglijke hoofdpijn, vaak gepaard gaande met braken.

Wat is migraine?

Migraine is een aandoening die ge paard gaat met een hevige halfzijdige hoofdpijn. Hierdoor is het duidelijk te onderscheiden van bijvoorbeeld span ningshoofdpijn of hoofdpijn tijdens een I kater. De laatste vorm van hoofdpijn is vermoedelijk te wijten aan een verwijding van de bloedvaten door alcohol Spanningshoofdpijn wordt veelal ver oorzaakt door spierspanningen in de neken achterhoofdspieren. De pijn is meestal drukkend, terwijl het gevoel bestaat dat er een strakke band om het hoofd is gebonden.

Migraine wordt bij veel patiënten voorafgegaan door een korte periode (de zogenaamde aura), waarin lichtflitsen sterretjes en donkere vlekken kunnen worden waargenomen. Niet alle patiën ten vertonen echter dit klassieke beeld, terwijl ze toch wel degelijk aan migraine lijden. De lichtflitsen en andere eigenaardige gewaarwordingen worden veroorzaakt door een vernauwing van de bloedvaten in de hersenen. Geleidelijk worden de bloedvaten hierna steeds wijder, en begint de eigenlijke migraineaanval.

De patiënt heeft een kloppend gevoel in het hoofd en is overgevoelig voor licht en geluiden. Vaak ook gaat de aanval gepaard met misselijkheid en braken. Medicijnen die de pijn onderdrukken moeten zelfs als de patiënt niet braakt in een vroeg stadium worden ingenomen, omdat ze niet meer worden opgenomen door de darmen, doordat de spijsvertering tijdens een aanval geheel in de war is.

De belangrijltste pijnstiller voor migraine-patiënten is ergotamine, dat een vaatvernauwing van de bloedvaten tot gevolg heeft. Het zal duidelijk zijn, dat dit preparaat de oorzaak van migraine niet wegneemt, maar alleen de symptomen bestrijdt.


Migraine is geen ziekte van de laatste tijd. De oude Egyptenaren maakten er al zo'n 3500 jaar geleden melding van op hun papyrusrollen. Helaas zijn die 3500 jaar niet lang geoeg geweest om achter de oorzaak van deze zeer veel voorkomende kwaal te komen. De gewone universitaire geneeskunde houdt zich op dit moment uitsluitend bezig met symptoombestrijding: de ondraaglijke hoofdpijn en de misselijkheid worden met zware tabletten of zetpillen onderdrukt. Omtrent de grondoorzaak van migraine tast men nog in het duister. Veel wordt aan de patiënt zelf overgelaten. Hij moet zelf maar uitzoeken of er enig verband bestaat tussen door hem, genuttigde voedingswaren als kaas en chocola en een aanval van migraine. Zou er dan toch iets niet kloppen in de gewone geneeskunde?

Volkskwaal

„Migraine is een volkskwaal van de eerste orde", aldus dr. Margaret Danby, voorzitster van de Nederlandse migrainestichting tijdenr dt presentatie van de brochure „Wat is migraine", vorige week. Naar schatting tien procent van de Engelse bevolking lijdt periodiek aan deze hoofdpijnaanvallen. Zou dit in Nederland ook zijn, dan betekent dit een aantal van 1,4 miljoen mensen. Ondanks dit onthutsende gegeven staat het wetenschappelijk onderzoek nog maar in de kinderschoenen en staan de meeste artsen op het standpunt dat „men er maar mee moet leren leven".

Het is duidelijk dat de migraine-patiënt geen benijdenswaardig figuur is. Alhoewel er voor hem misschien hoop gloort bij de alternatieve geneeswijzen. Acupuncturisten, homeopathen en natuurgeneeskundigen claimen elk zo'n zeventig procent van de patiënten te kunnen genezen. Een percentage dat bevestigd wordt door de (allopathische) dr. Danby.

Symptoom

Hoewel zeer verschillend in hun aanpak van migraine, zijn alternatieve artsen en genezers het er onderling geheel over eens, dat hoofdpijn in het algemeen en migraine in het bijzonder, geen aandoeningen zijn die op zichzelf staan, maar slechts een symptoom van ziekte. De oorzaak moet gezocht worden in een verkeerde stofwisseling en foute voedingswijze (natuurgeneeskunde) en een niet juist verdeelde lichaamsenergie (acupuncturisten).

Door middel van een naturistisch dieet, homeopathische medicamenten en een betere energieverdeling door acupunctuur lukt het hen in veel gevallen de aandoening te laten verdwijnen.

Migraine komt zowel voor onder volwassenen als kinderen. De laatsten hebben de aandoening meestal in lichtere mate en in een flink aantal van de gevallen verdwijnt de kwaal met de puberteit. Vast staat, dat de erfelijke factor een duidelijke rol speelt. Hebben kinderen de aandoening, dan is bijna altijd één van de ouders er ook mee behept.

Ervaring

De ervaring van veel migrainepatiënten heeft verder uitgewezen, dat bepaalde voedingsmiddelen een aanval kunnen uitlokken. Een Engelse arts die 500 migrainepatiënten vroeg naar hun bevindingen omtrent migraineverwekkende voedingsmiddelen vond dat 74 procent geen chocola meer gebruikte, omdat dit vaak een aanval tot gevolg had, 47 procent vermeed om dezelfde reden het eten van kaas- en melkprodukten en 30 procent het gebruik van fruit- en citrusvruchten. Ook alcohol bleek vaak een boosdoener (25%), direkt gevolgd door gebakken, vet voedsel (18%).

Daarnaast bleek het nuttigen van varkensvlees in veel gevallen een aanval uit te lokken en soms ook het gebruik van uien. Opvallend is overigens, dat niet alle patiënten gevoelig zijn voor een bepaald voedingsmiddel. Het beperkte wetenschappelijk onderzoek dat tot nu toe verricht is, heeft zich hoofdzakelijk beziggehouden met het zoeken naar stofjes in deze voedingsmiddelen, die verantwoordelijk zouden zijn voor het ontstaan van de aanvallen. Men vond dat bepaalde chemische stoffen behorend tot de groep van de zogenaamde „aminen" in aanzielijke hoeveelheden in bovengenoemde voedingsmiddelen aanwezig waren. (Aminen zijn chemische verbindingen die invloed hebben op de bloedvaten).

Naast bepaalde voedingswaren zijn er nog tal van oorzaken die een migraine-aanval kunnen uitlokken. Vermoeidheid, emoties, zware lichamelijke of geestelijke inspanning, maar ook weersverandering, lawaai en bij vrouwen het optreden van de menstruatie worden genoemd. Het scala van deze en andere factoren maakt duidelijk, dat voor migraine niet één aanwijsbare oorzaak aantoonbaar is, althans op dit moment.

Persoonlijkheid

De persoonlijkheidsstructuur van de migraine-patiënt wordt door dr. Danby opvallend genoemd. Zij baseert zich daarbij op uitvoerige rapporten van psychologen en psychiaters. ,,Op oudere leeftijd blijken migraine-patiënten intelligent, ordelijk en vaak perfectionistisch te zijn. In hun werkkring willen zij veel bereiken, werken hard en houden niet op totdat de taak klaar is volgens de hoogste eisen die zij aan zichzelf stellen". Doen zich onverwachte situaties voor, dan weten zij zich vaak moeilijk aan te passen, wat spanningen kan veroorzaken; dit kan het begin van een aanval betekenen, aldus Danby.

Naast vele andere patiëntenverenigingen heeft zich nu onlangs ook de Nederlandse vereniging van migrainepatiënten gepresenteerd. De vereniging gaat uit van de Ned. Migrainestichting en wil door een bundeling van krachten in de toekomst hulp bieden en voorlichting verstrekken aan migrainelijders.

Op dit moment bestaat er alleen nog een voorlopig bestuur zonder leden maar dat zal, gezien het grote aantal mensen dat in dit land onder migraine gebukt gaat, wel snel anders worden. Wie meer wil weten over migrane of zich wellicht wil aanmelden als lid of donateur, kan zich wenden tot: De Nederlandse migrainestichting, postbus 688, 9200 AR-Drachten. Tel. 05126-2464

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.