+ Meer informatie

B en w Staphorst tegen splitsing Overijssel

Eerst duidelijkheid over taken

2 minuten leestijd

STAPHORST — Woensdagavond zal de gemeenteraad van Staphorst zijn standpunt bepalen ten aanzien van de plannen van de regering om de provincie Overijssel te splitsen in een nieuw te vormen provincie Twente en een provincie IJsselland. B en w wijzen splitsing in de huidige omstandigheden af.

GS van Overijssel hebben over deze plannen een voorlopig standpunt ingenomen. Wat betreft de provincie Twente gaat men akkoord. Wel acht het dagelijks bestuur van Overijssel het nodig • dat een duidelijke versterking van de functie van de provincie voorafgaat. De door de minister voorgestelde provincie IJsselland is in de ogen van GS te van het „klein IJsselland" van minister Wiegel willen GS een „groot IJsselland", waarin ook worden opgenomen die gemeenten welke samen met ApelOost-Veluwe vormen. Dit om economische en maatschappelijke samenhangen logisch bestuurlijk samen te voegen.

De provincie Gelderland is daarentegen van mening dat een geografisch gebied als dat van de Veluwe niet doorgrenzen.

B en w van Staphorst hebben ook nogal wat bezwaren tegen een eventuele provinciale herindeling. Naast boheeft het college ook bedenkingen van fimctionele aard. Het college is van mening dat voor alles dient, vast te staan op welke wijze de reorganisatie van het binnenlands bestuur wordt geconcretiseerd. Daarna dient aldus b en w van van nieuwe provincies te woTden overgegaan.

Verder schrijven b en w aan de raad dat de aan het plan verbonden financiële consequenties op zijn minst betwistbaar zijn. Daarbij vraagt het college zich af of in de huidige minder gunstige plan als dit redelijkerwijs wel mag worden doorgezet. De raad wordt dan ook het voorontwerp van wet, zoals het thans luidt, en GS van Overijssel daarvan in kennis te stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.