+ Meer informatie

KORENAREN UIT DE VOLLE OOGST

3 minuten leestijd

Het gaat nu niet over een boek, maar over een platen-serie. Voorzover ons bekend is dat iets nieuws. Daarom willen we er hier even aandacht aan schenken.

We hebben de eerste plaat ter recensie ontvangen en deze met instemming beluisterd. Wanneer de volgende platen gelijk van inhoud zijn kunnen we ons over de verschijning van deze serie verheugen. De laatste jaren zijn er veel platen in de handel gekomen en ook in onze kringen vinden de platenspelers steeds meer ingang. Althans, deze indruk hebben we. In vele kerkelijke bladen komen advertenties voor omtrent oude en nieuwe platen. Psalmen en geestelijke liederen kan men door middel van de plaat horen. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat daardoor platen in onze woning komen met een verkeerde inhoud. Die konden beter allemaal worden vernietigd. Het gaat hier mee als met de boekdrukkunst, die wel een stap ten hemel en een stap ter helle genoemd is. Toch is de uitvinding van de boekdrukkunst als een geschenk van God aanvaard, want daardoor werd het mogelijk Gods Woord door de druk te vermenigvuldigen en binnen het bereik van velen te brengen. Hoevelen zijn daardoor niet tot bekering gekomen of getroost en gesterkt.

Velen zijn aangesloten op de radio. Daarin zit ook een groot gevaar. Welk een schadelijke invloed gaat er niet uit van veel, dat door middel van de radio in de huizen door jong en oud wordt beluisterd. We vrezen dat slechts weinigen zich van de vele gevaren goed bewust zijn.

We willen niet beweren, dat er nooit iets goed door de radio te horen is. Maar dat mag ons niet blind maken voor de gevaren, die aan het bezit van een radio verbonden zijn, vooral in gezinnen met kinderen.

De bezitters van platenspelers moeten ook waakzaam zijn. Hiér wordt iets geboden, wat naar de opzet geheel in overeenstemmnig is met Gods Woord. Het gaat om meditaties van predikanten van verschillende kerkverbanden, die de Gereformeerde leer van harte zijn toegedaan.

De eerste plaat bevat een meditatie van Drs. W. Chr. Hovius, Ned. Herv. predikant te Ede, over Daniël aan het hof in Babel. Daarin valt de nadruk op het vreemdelingschap van Gods kinderen. Bariton Jaap Haeck te Hoevelaken zingt onder begeleiding tevoren Ps 119 : 10 en daarna Ps 89 : 7.

Op de keerzijde vinden we een meditatie van Ds. J. van Haaren, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort, over Het doen van een wonderlijk God, waarbij Joh. 11 : 3 en 4 uitgangspunt zijn: de krankheid van Lazarus tot verheerlijking Gods. Er komt ook orgelkoraal met vóór- en naspel. Vóór de meditatie kunnen we luisteren naar Ps 146 : 3 en daarna naar Ps 27 : 7.

Het afdraaien van beide zijden duurt ongeveer tweemaal 20 minuten. De plaat is zeer duidelijk. De inhoud is goed en bevat woorden van opwekking, onderwijs en troost.

Voorzover we kunnen beoordelen voorziet deze serie wel in een behoefte. Het is waar, dat er regelmatig meditaties te lezen zijn in allerlei bladen. Maar vele mensen kunnen niet meer lezen of hebben er behoefte aan te luisteren naar iets goeds. Daarvoor leent zich wat hier geboden wordt uitstekend.

De tweede plaat zal D.V. begin december a.s. verschijnen.

Wanneer men een abonnement neemt krijgt men elke drie maanden een plaat à f 12,50 per plaat. Een afzonderlijke plaat kost f 14,90.

De platen zijn alleen te bestellen bij Gouden Harpen N.V., postbus 135, Lisse, tel. 02521 - 4543, giro 239.80.80.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.