+ Meer informatie

E. BERIJMDE SCHRIFTGEDEELTEN

1 minuut leestijd

De synode besloot

a. uit te spreken dat de liederen in de bundel „Schriftberijmingen-proefbundel voor de Christelijke Gereformeerde Kerken” behoren tot de in artikel 69 K.O. bedoelde berijmde Schriftgedeelten;

b. uit te spreken dat ook de door deputaten aangeboden nieuwe liederen naar Genesis 17 : 7 en Lucas 22 :15-20 behoren tot de in artikel 69 K.O. bedoelde berijmde Schriftgedeelten;

c. nog niet over te gaan tot het (doen) samenstellen van een definitieve bundel Schriftberijmingen (waarin, behalve de nu aanvaarde liederen, ook de liederen die door eerdere synoden aanvaard werden, worden opgenomen);

d. opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht:

1. de liederen in besluit b genoemd via een inlegvel te doen opnemen in de reeds verschenen proefbundel;

2. te zoeken naar andere berijmde Schriftgedeelten waarbij de door de synode in 1980 aanvaarde norm wordt gehandhaafd;

3. daarbij in het bijzonder aandacht te geven aan liederen die de heilsfeiten bezingen,

4. een goede regeling te treffen inzake de auteursrechten, daarbij de opmerkingen in het deputatenrapport onder 3.3 verwerkend, daartoe gemachtigd door de generale synode;

e. de handelwijze voor overname uit de proefbundel goed te keuren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.