+ Meer informatie

ELKAAR WAT TE ZEGGEN HEBBEN

6 minuten leestijd

In dit artikel vraag ik aandacht voor enkele aspecten van de communicatie in de christelijke gemeente. Bij communicatie vind ik het element “net gemeenschappelijk maken” essentieel. In een christelijke gemeente die één is in Christus in alle denkbare diversiteit, is het een wezenlijke uitdaging om dat doel, “het gemeenschappelijk maken”, systematisch te stimuleren. Daarbij kan creatief en verrassend te werk gegaan worden.

Theologisch geduid zeggen we: De leden zijn één in Christus en hebben oog voor elkaar en zien elementen die anderen niet zien. Leden van de gemeente hebben elkaar werkelijk wat te zeggen. Het is verdrietig om soms te constateren dat mensen uit elkaar groeien en het gevoel krijgen “elkaar niets meer te zeggen te hebben”. Dat ervaar ik als zonde.

De wijk zijn wij

Op wijk-niveau blijft het huisbezoek een goudmijn voor de communicatie. In een sfeer van vertrouwen kan het wel en wee gedeeld worden. Een pastoraal en een diaconaal huisbezoek kan ook het geestelijk meedenken met de gemeente stimuleren. Het gesprek tussen ambtsdrager en gemeenteleden heeft wel iets van een geestelijk functioneringsgesprek. Hoe functioneert het een en ander? Zijn er zorgen, is er zegen? Is er zicht op groei? Heeft men suggesties voor de gehele gemeenschap? In veel bedrijven is de ideeënbus een goudmijntje. In de kerk is een goed huisbezoek goud waard. In veel kerken zijn er ook wijk-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten nemen communicatief in waarde toe als ze goed aangekondigd zijn. Bijvoorbeeld door een uitnodiging. Reserveer op de bijeenkomsten ruim tijd voor wel en wee. Wel en wee is breder dan alleen ziekte. Het noemen van het halen van een examen, zorgen voor een familielid, sportactiviteiten van kinderen zijn thema’s die de gemeenschappelijkheid van een wijk kunnen bevorderen. Uiteraard is het welkom heten van nieuwe leden een wezenlijke gebeurtenis. Zou het vreemd zijn om nieuwe leden concreet een mentor aan te wijzen? Een persoon die voor de opvang verantwoordelijk is? Is er naast de goede gedachtenwisseling over geestelijke zaken, ook ruim de tijd voor sociale zaken, dan geeft een WIJK een prima WIJ-gevoel.

In de eredienst

Over de eredienst en in het bijzonder de prediking is in heel wat jaargangen van Ambtelijk Contact veel zinnigs te vinden. Minder aandacht kregen de inzameling, het orgelspel en de gebeden.

1. Inzameling

De predikant kondigt af: “De eerste collecte is voor de kerkelijke kassen, de tweede voor rente en aflossing. De deurcollecte voor de stichting ZOA Vluchtelingenzorg.” De toelichting bij de inzameling kan vaak beter en ook met meer betrokkenheid. Het concreet aangeven van noden en het noemen van betrokken mensen maakt de collecte meer wezenlijk onderdeel van de liturgie. Sommige kinderen denken dat de kerkelijke kassen in het Westland liggen en dat het vruchtgebruik voor onze predikanten bestemd is. Beter zou zijn om diverse kassen concreet te noemen en uit te leggen dat er een inhoudelijke reden is voor een inzameling.

2. Orgelspel

De kerken mogen gepast trots zijn op het gilde van de Organisten. Organisten krijgen vaak divers commentaar op hun werk. Wellicht dat er gelegenheden zijn dat Organisten over hun motieven, ervaringen en ontwikkeling kunnen verteilen. Op een gemeenteavond komt er tijdens het vrije gedeelte wel vaak een vreemde stichting, maar bijna nooit een toelichting van de Organisten. Zo’n voorstel kan de harmonie vergroten.

3. Gebeden

In de gebeden leggen wij onze dank en zorgen aan God voor. Het noemen van zieken wil gemeenteleden stimuleren om mee te leven door bezoek of kaarten. Handig is wat diverse gemeenten doen: Een lijst van zieken met adressen uitdelen, of op een liturgie te zetten.

Wegwijs in het kerkgebouw

In het kerkgebouw is de koster vaak gastheer. Een gastvrije koster is meer waard dan een formele evangelisatiecommissie. Een eerste vriendelijk woord, het wegwijs maken in het gebouw, het geven van een psalmboek zijn belangrijke elementen. Uiteraard liggen folders over de kerk gereed om mee te nemen. Belangstellenden krijgen het plaatselijk kerkblad als visitekaartje mee.

Een kast met bladen als De Wekker, Doorgeven, Adma-Info nodigt uit om in de bladen te bladeren.

Het plaatselijk kerkblad

Het plaatselijk kerkblad biedt vele mogelijkheden om de communicatie vorm te geven. Naast de traditionele rubrieken als Van de kerkenraad, Pastoraal, Kornende diensten, Collecte-opbrengsten zijn er ook andere mogelijkheden. Ik noem er vijf.

1. In elk nummer een interview met een gemeentelid. De ene keer met een nieuwkomer, de andere keer een senior.

2. We belijden dat chronisch zieken er geheel bijhoren. Waarom laten wij hen geen rubriek verzorgen over hetgeen ze meemaken of lezen?

3. Vraag en Aanbod. Dit soort rubrieken wordt goed gelezen. Vragen als: Wie wil mee naar de Schooldag? Wie heeft belangstelling voor een editie van de Korte Verklaring? Voor wie kan ik boodschappen doen?

4. Een rubriek: Wat betekent het geloof voor u?

5. Uit de verenigingen. Korte typerende verhalen.

Naar buiten

Deputaten Evangelisatie hebben een goede brochure uitgegeven: De gemeente present. U kunt de brochure bestellen bij het Dienstenbureau van de Chr. Geref. Kerken, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal. De brochure, die helder geschreven is door dr. Stefan Paas, biedt veel suggesties voor een goede presentie van de kerk. Als aanvulling zou ik op de beeldvorming nadruk willen leggen. Laat een paar catechisanten aan omwonenden of passanten eens vragen welk beeld zij hebben van uw kerk. De uitkomsten daarvan fungeren als een spiegel waarvan wij moeten leren. Ik ben bang dat het wel een vervormd beeld is, maar geen lachspiegel.

Tenslotte kan ik niet voorbijgaan aan het nieuwe communicatiemiddel internet. Middelbare scholieren zoeken informatie niet meer in boeken, maarop internet. Zij zoeken naar de goede websites. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben een gezamenlijke website. De naam is www.cgk.nl. Op 1 november 2000 zijn er al 40.000 bezoekers geweest. Bijzonder interessante plaatselijke websites zijn die van Zwolle, Groningen, Eindhoven en Middelburg.

Advisering

Op de Christelijke Hogeschool Ede mag ik het vak Kerk en publiciteit geven. Een onderdeel van de colleges is het beschrijven van de communicatie-structuur van een concrete gemeente.

Aan de orde komen beeldvorming, sterke en zwakke communicatie, het kerkblad en de presentie in de samenleving. Vervolgens krijgt de gemeente een advies dat op maat gesneden is. Wellicht is het een idee om over deze mogelijkheid met anderen te communiceren.

Drs. Noorlandt is lid van de gemeente van Veenendaal-Bethel, heeft ruim 12 jaar gewerkt op het landelijk diaconaal bureau en is sinds kort als docent verbonden aan de Chr. Hogeschool Ede.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.