+ Meer informatie

Steun voor pro-life dank zij dr. Dood

Dr. Kevorkian en... Nederland zijn voorbeelden van hoe het niet moet

5 minuten leestijd

WASHINGTON - Toen dr. ack Kevorkian afgelopen feek twee langdurige zieke rouwen in Michigan hielp terven, dacht hij een propaandistische truc te kunnen uitlalen ten bate van euthanasie.

Maar vandaag loopt hij de kans /ettelijk vervolgd te worden terwijl ijn eenmansfractie de discussie rondm een volksstemming over euthanaie in de staat Washington in een klap ip nationaal niveau gebracht heeft. Dank zij de onverwachte inzet van Cevorkian zal de vrijwel unanieme fwijzing van dit wetsinitiatief in alle ledia er misschien toe dragen dat de lezers van de staat Washington een elegaliseerde euthanasie wegstem(len.

Dr. Jack Kevorkian -dokter Dood rordt hij wel genoemd- is geen onlekende arts in Amerika. Hij is een 'urig voorstander van gelegaliseerde uthanasie. Maar zijn bekendheid leeft hij te danken aan het bouwen •an een "zelfmoordmachine" -een pparaat dat een patiënt helpt zichelf een dodelijke hoeveelheid slaapniddelen toe te dienen via een inuus. Een jaar geleden haalde Kevorian de voorpagina's toen Janet At;ins, een 54-jarige vrouw met Alzheinersziekte, zijn apparaat gebruikte.

Hoewel de officier van justitie van Oakland County, Michigan, Kevorkian wegens moord aanklaagde, wees een rechter de aanklacht af. Volgens deze rechter had de staat Michigan geen wet die een arts uitdrukkelijk verbiedt een patiënt te helpen zelfmoord te plegen.

Zelfmoordmachine

Wel kreeg de officier van Justitie een uitspraak van deze rechter die Kevorkian verbood zijn "zelfmoordmachine" ooit weer te gebruiken. Kevorkian loopt nu grote kans achter de tralies te verdwijnen omdat hij dit rechterlijk bevel aan zijn laars lapte. Bovendien kondigde de officier van Justitie in Oakland County vandaag aan dat er na een onderzoek van vier weken besloten zal worden of de staat Kevorkian aanklaagt wegens moord.

Als Kevorkian nu niet vervolgd wordt, zal het parlement van Michigan waarschijnlijk een wetsvoorstel voorbereiden om artsenhulp bij zelfmoord te verbieden. De pro-life-gouverneur van Michigan, John Engler, steunt dit wetsvoorstel en het heeft de senaat van het deelstaatparlement al gehaald. Kevorkians eenmansfractie heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het wetsvoorstel nu genoeg stemmen zal krijgen in het huis van afgevaardigden van deze staat.

Maar Kevorkian heeft veel meer bereikt met zijn dubbele euthanasie. Plotseling is de nationale discussie rondom een volkstemming in de deelstaat Washington opgelaaid.

„Het is hoogste tijd" zeggen de tegenstanders van de volksstemming, die al maanden klagen dat deze volksstemming veel meer (negatieve) aandacht verdient. Op 5 november zullen de kiezers in de staat Washington ja of nee kunnen zeggen tegen "Initiatief 119" - door de voorstanders als "Dood met Eerbied" genoemd. "Initiatief 119" beoogt de legalisering van euthanasie.

Het belangrijkste onderdeel van deze wet is een clausule die de arts bevoegdheid geeft om een patiënt te doden als 1. Twee artsen het er met elkaar over eens zijn dat een patiënt minder dan zes maand te leven heeft; 2. De patiënt, die geestelijk competent moet zijn, zelf schriftelijk de euthanasie aanvraagt. Sinds de actie van Kevorkian hebben de nationale media hun schijnwerpers op Washington gericht en de afwijzing van "Initiatief 119" is vrijwel unaniem.

Een van de meest gezaghebbende journalisten in Amerika, Charles Krauthammer, is er vierkant tegen. Hij meent dat dit wetsvoorstel slechts het begin is van een weg naar de afgrond. Krauthammer: „De bevoegdheid om te doden zal de arts bederven en de patiënten in gevaar brengen. Euthanasie —een keer toegelaten- zal niet zo makkelijk te controleren zijn als de voorstanders van euthanasie ons willen doen geloven".

Ervaring in Nederland

"Hoe wij dat kunnen weten?" zo vervolgt Krauthammer. „Uit ervaringen in Nederland". De journalist citeert daarbij studies over euthanasie in Nederland waaruit blijkt dat artsen sommige patiënten doden, ook al hebben die niet om euthanasie gevraagd. Krauthammer: „De Nederlandse ervaring maakt duidelijk dat als de barrière tegen het doden een keer gebroken is, dat het dan onmogelijk wordt euthanasie te regelen". De subjectieve gevoelens van de arts over de "kwaliteit van het leven" van de patiënt zullen een doorslaggevende rol gaan spelen.

Ook de gezaghebbende Nat Hentoff, die speciaal over mensenrechten schrijft, zet zijn invloedrijke pen in tegen "Initiatief 119". Ook Hentoff citeert de Nederlandse situatie als een waarschuwing. Voor Hentoff staat zelfs de westerse beschaving op het spel: wat de westerse beschaving apart zet is dat artsen altijd genezen en nooit doden. Het feitelijk afschaffen van de eed van Hippocrates zou een ramp betekenen voor onze maatschappij.

Hoewel Hentoff dezelfde argumenten gebruikte die Krauthammer hanteert, maakt hij daarnaast nog de zeer interessante verbinding tussen abortus en euthanasie. Toen het hoofd van de "Hemlock Society" -een pro-euthanasie-organisatie—, de Britse Derek Humphrey, zei dat Amerika plotseling "open" was voor euthanasie, vroeg Hentoff waarom. „Roe v. Wade", antwoordde Humphrey, „de beslissing van het Hoog Gerechtshof om abortus vrij te geven". De links-liberale Hentoff Iaat het door de mond van een ander zeggen, maar de strekking is duidelijk: Hentoff doorziet dat de weg naar euthanasie -waar hij fel tegen is— via abortus loopt.

Als Kevorkian en "Initiatief 119" Nat Hentoff zo ver brengen dat hij inziet dat de oppositie tegen euthanasie met een volmondig "nee" tegen abortus begint, zullen de pro-lifekrachten in dit land een sterke advocaat hebben.

De nationale discussie over "Initiatief 119" zal waarschijnlijk een doorslaggevende invloed op de volksstemming in Washington hebben. Tot nu toe hebben de opiniepeilingen laten zien dat ongeveer 50 procent van de kiezers voor het initiatief is, 50 procent tegen. Maar de negatieve publiciteit zal haar effect hebben. Genoeg kiezers zullen de argumenten horen, het voorbeeld van Nederland leren kennen en zich afvragen: willen wij dat de staat Washington bekend komt te staan als de staat van de euthana

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.