+ Meer informatie

Rust in Kroatië na afkondiging bestand

Leden presidium blijven vaag over toezicht

4 minuten leestijd

ZAGREB (AP) — Om zes uur vanochtend is in de Joegoslavische republiek Kroatië een bestand ingegaan, 's Nachts deden zich enkele kleine incidenten voor, maar over het algemeen was de rust in de deelstaat weergekeerd, zo meldde het Kroatische ministerie van defensie.

Volgens het persbureau Tanjug hebben zowel de Kroatische regering als leiders van de Servische minderheid in de deelstaat gezegd dat ze zich aan het bestand zullen houden. Het bestand geldt voor onbepaalde tijd.

Volgens Tanjug kwam het acht leden tellende staatspresidium in spoedzitting bijeen in Belgrado en riep het op tot een „volledig en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren". Het presidium heeft de strijdende partijen door middel van duidelijke verordeningen opgedragen voor strikte naleving van het bestand te zorgen. Bovendien moeten de milities zich op alle fronten waar strijd wordt geleverd vanavond uit eikaars schootsveld hebben teruggetrokken. Het presidium heeft niet precies omschreven wie op het bestand in Kroatië moet toezien. Volgens onbevestigde berichten zou de federale politie zich tussen de strijdende partijen moeten posteren.

Enkele uren voordat in Kroatië het staakt-het-vuren zou ingaan, vonden 's nachts nog mortierbeschietingen plaats op de dorpen Bjelo Brdo en Sarvas en op een buitenwijk van de al langer omstreden stad Osijek, meldden verscheidene bronnen in Joegoslavië. Na het ingaan van het bestand zouden echter nergens meer schoten zijn gehoord.

EG-dreigementen

De plotselinge overeenstemming in Belgrado lijkt het resultaat van toenemende dreigementen van EG-landen om zich in de vorm van militaire vredestroepen, onder de vlag van de VN of enkele Westeuropese landen verenigd in de WEU, met de crisis in Joegoslavië te gaan bemoeien, al of niet na een de facto erkenning van de onafhankelijkheid van Kroatië en Slovenië, door deze republieken uit te zonderen van een economisch embargo tegen Joegoslavië.

Gisteren gingen in Kroatië de gevechten nog voort. Uit de omgeving van de stad Knin werden vuurgevechten en explosies gemeld. Knin, op ongeveer 80 kilometer van de stad Split aan de Adriatische kust, is de hoofdstad van het door overwegend Serviërs bewoonde gebied dat door hen tot autonome regio is uitgeroepen. Volgens de regering die daar door de Serviërs is aangesteld, zijn de onafhankelijke gewapende groepen zelf verantwoordelijk voor het naleven van het staakt-het-vuren. Gelet op deze mededeling is het onduidelijk of alle milities zich aan het staakthet-vuren zullen houden.

Reprimande voor EG

Morgen komt de crisiscommissie van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) bijeen in Praag om over Kroatië te praten. De Sowjet-Unie heeft zich gisteren uitgesproken tegen het inzetten van buitenlandse troepen in Joegoslavië, terwijl de EG in Den Haag een beroep deed op alle Europese landen, de VS en Canada om de druk op Belgrado op te voeren. De EG zal de crisis ook aankaarten bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Het Joegoslavische presidium —inclusief de vertegenwoordigers van Slovenië en Kroatië— liet de EG gisteren in een verklaring weten niet gediend te zijn van het uitdelen van bevoegdheden door de EG aan de republieken. Aanleiding was de vraag wie er in Joegoslavië beslist over de uitbreiding van de EG-waarnemersmissie. Het is de bevoegdheid van het presidium, de collectieve staatsleiding van Joegoslavië, en niet van de republieken, om te beslissen over uitbreiding van de EG-waamemersmissie, aldus de verklaring.

De verklaring werd in Den Haag afgeleverd nadat minister Van den Broek, als voorzitter van de EG-trojka, de politieke leiding van Servië verantwoordelijk had gesteld voor het niet-aanvaarden van de EG-voorstellen over uitbreiding van de activiteiten van de waarnemers tot die delen van Kroatië waar Kroatische politie en Nationale Garde strijd leveren met gewapende Serviërs. De EG-waarnemers zijn nu alleen in Slovenië.

Het presidium ziet dit punt principieel anders. Het hele presidium heeft het EG-voorstel niet aanvaard, aldus de verklaring, omdat de vertegenwoordigers van alle republieken vinden dat de controle op een staakt-het-vuren bij Joegoslavische instellingen moet berusten. In de verklaring die de EG-ministers gisteren na hun beraad uitgaven, is niets terug te vinden van de interpretatie van Van den Broek.

zie ook pag. 5: "EG-top Joegoslavië: Bemiddeling voortzetten"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.