+ Meer informatie

Coalitie achter wao-plan

PvdA: Bij sterke loonstijging beleid herzien

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Het CDA gaat akkoord met de voorstellen van het kabinet om de wao-problemen aan te pakken en om volgend jaar de koppeling niet toe te passen. De PvdA-fractie vindt het pakket maatregelen zoals het kabinet die gisteren heeft gepresenteerd alleen aanvaardbaar als er inderdaad een gematigde loonstijging in het bedrijfsleven gerealiseerd wordt. Het kabinet heeft in dit verband een loonstijging volgend jaar van 3 procent genoemd.

Als de lonen te sterk stijgen, moet het kabinet volgens de PvdA-fractie het inkomensbeleid opnieuw bezien, aldus PvdA-fractievoorzitter Wöltgens vanmiddag in de Tweede Kamer bij het kamerdebat over de wao-bezuinigingen en het inkomensbeleid.

Wöltgens zei het in ieder geval niet juist te vinden als de belastingverlichting voor werkenden die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld (de verhoging van het arbeidskostenforfait) gewoon doorgaat als de gewenste loonmatiging uitblijft. „Dan is de fiscale beloning op z'n zachtst gezegd minder passend", aldus Wöltgens.

De PvdA-fractie wil in verband met onzekerheden over de loonontwikkeling in 1992 nu dan ook niet instemmen met de gekozen aanpak, waarbij de koppeling tussen lonen en uitkeringen wordt losgelaten. Wöltgens liet blijken dat een gelijk opgaan van lonen en uitkeringen voor de PvdA het streven blijft, al hoeft dat niet per se via het instrument van de koppeling gerealiseerd te worden.

Voorbehoud

Enkele PvdA-kamerleden hebben gisteren een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de kabinetsvoorstellen. Het kamerlid Moor zei zelfs dat hij zijn kamerzetel zal opgeven als in oktober ook het PvdA-congres met de voorstellen akkoord gaat.

CDA-fractievoorzitter Brinkman verklaarde zich vanmorgen bereid zijn aandeel in de verdediging van het kabinetsbeleid te nemen. Brinkman kreeg gisteren hetzelfde te horen van zijn fractie: de CDA-fractie staat achter het voorstel van het kabinet. De CDA'ers willen evenals hun coalitiepartner wel van het kabinet weten wat het kabinet denkt te gaan doen wanneer de loonstijging in de marktsector hoger uitvalt dan verwacht.

De VVD oefende vanmorgen felle kritiek uit op het plan van het kabinet. „Het stuk draagt alle sporen van nachtelijk gezwoeg en eindeloze compromissen", oordeelde fractievoorzitter Bolkestein. Kritiek had de VVD'er op de belastingverhoging voor de hogere inkomens. „Het schrappen van de inflatiecorrectie is een nivellerende inkomenspolitieke maatregel", vindt Bolkestein.

Verbetering

D66 vindt het huidige voorstel van' het kabinet een verbetering ten opzichte van het vorige voorstel. De vrijzinnig democraten vinden echter ook nu nog dat het kabinet eerst moet werken aan vermindering van het aantal wao'ers voordat er wordt ingegrepen in de hoogte en de duur van de uitkeringen. „Niet de duur of de hoogte van de uitkeringen is het probleem, maar het aantal wao'ers", vindt Van Mierlo.

Over het verbreken van de koppeling wil D66 pas een oordeel geven op Prinsjesdag. Wel twijfelt fractievoorzitter Van Mierlo aan het realisme van het vertrouwen op de sociale partners. Het kabinet heeft volgens hem niet bepaald het juiste klimaat geschapen voor een beheerste loonontwikkeling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.