+ Meer informatie

SLOTWOORD

2 minuten leestijd

Prof. W. Kremer sprak in zijn slotwoord ongeveer het volgende:

Bisschoppen in de kerk van Jezus Christus!

Ik spreek u expres aan met deze titel; niet omdat ik zoveel overeenstemming zie met het Concilie van Rome.

Al is deze conferentie geen kerkelijke vergadering, u is toch aanwezig omdat u ambtsdrager, omdat u bisschop is. Nergens lezen wij in het nieuwe testament dat de bisschoppen-ouderlingen op een zetel zitten; ook worden zij niet met „eerwaarde” aangesproken. Maar wel lezen we, dat zij aangesproken worden als arbeiders, soldaten, herders, slaven, dienstknechten.

Dit alles wijst op arbeiden, er moet gewerkt worden. U doet dit niet zelfstandig. U is onderworpen. Gij zijt medearbeiders God’s.

Dit woord moet u niet verkeerd begrijpen. Betekent dit: met God mede arbeiden? Neen! Toch schrijft Paulus aan Corinthe: wij zijn God’s medearbeiders. U moet met elkaar als ambtsdragers, arbeiders zijn. Dit moet u goed in het oog houden, want dat heeft men in Corinthe vergeten en daardoor kreeg men in Corinthe partijschappen. Daarom moet gij goede arbeiders zijn, arbeiders in God’s koninkrijk die hart voor de zaak hebben. Er is niets gevaarlijker dan wanneer u het als uw werk gaat zien. Dan lopen wij achter ons ideaal aan.

Het is God’s zaak, Zijn akker, Zijn gebouw!

Bij dat machtige werk schakelt God u in.

Nu dreigt het gevaar, dat wij te veel van de zaken waar wij mee te maken krijgen, een probleem gaan maken. In de weg van het denken en afronden komen wij nooit klaar. Dan gaan wij op een afstand van het werk staan en een beschouwing maken. U bent niet geroepen om te beschouwen; u bent geroepen om te arbeiden in God’s kerk. Het is niet zo, dat u pas aan de arbeid kunt gaan, wanneer u met alles klaar bent. Het is een list van de duivel, dat hij ons tot probleemsjouwers maakt. U moet doen wat uw hand vind om te doen.

God geeft geen vracht problemen, maar legt het zwaartepunt op de arbeid. Aan arbeid is grote behoefte; de doorsnede kerkleden snakken naar ambts-arbeid. Dat vraagt veel tijd, dat weet ik, maar indien ooit, dan is het vandaag nodig, om arbeider te zijn in dat grote werk des Heren.

Als u gelooft, dat God u geroepen heeft, gaat u niet alleen.

Zoek nu met elkander om in de gewone arbeid uw taak te zien.

Waakt en werkt als medearbeiders God’s.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.