+ Meer informatie

Actiecomités vragen hervormingen in landbouworganisaties

3 minuten leestijd

Het landelijk actiecomité van boeren en tuinders vindt dat de landen tuinbouworganisaties hervormingen moeten ondergaan om beter te kunnen- functioneren op het gebied van de belangenbehartiging. Een korte schets van zuHce hervormingen heeft de voorzitter van het comité, de heer K. Olieman uit Zeveidiuizen (Z-H) overhandigd aan drs. R. J. Zijlstra, voorzitter van het overlegorgaan der drie centrale landbouwor

Het landelijk actiecomité, overkoepeling van de ongeveer 33 actiegroepen van boeren en tuinders in heel Nederland, vindt dat mensen met dezelfde belangen die ook gezamenlijk moeten kunnen verdedigen. Daarom wil het de organisaties zo gestructureerd zien dat men ieder niveau, van plaatselijke afdelingen af, kan overleggen als bedrijfstakgenoten, dus als veehouders of akkerbouwers of tuinders, onder elkaar. Landelijk en aan de top moeten die bedrijfstakken weer bij elkaar gebracht warden, zodat men daar de belangen van de gehele boeren- en tuindersstand kan verdedigen.

Bestuursleden van land- en tuinbouworganisaties, vindt het landelijk actiecomité, mogen niet daarnaast nog functies bekleden in ondernemingen of instellingen die een tegengestelde belangenbehartiging met zich mee kunnen brengen. Bestuursleden van land- en tuinbouworganisaties mogen geen zodanige politieke verantwoordelijkheid dragen, dat het kan voorkomen dat ze „onderhandelingen met zichzelf" moeten voeren. Als een blauwdruk wilde de heer Olieman de korte scsets niet beschouwen, maar wel hoopte hij dat ze In de komende maanden in alle afdelingen van de drie centrale landbouworganisaties in bespreking zal komen. Drs. Zijlstra beloofde de heer Olieman het werkstuk met zijn collega's te zullen bespreken. De heer Olieman vroeg om publikatle in de organisatiebladen, samen met het eisenpakket van de aktiegroepen, maar kreeg van de heer Zijlstra nog geen toezegging. Voor het plaatsen van Ingezonden stukken in de landbouwbladen, zoals door de heer Zijlstra gesuggereerd, was de heer Olieman niet enthousiast, ft^'

De heer Olieman -vertelde na zijn gesprek met de heer Zijlstra nog eens nadrukkelijk dat zijn actiegroepen niets te maken hebben met de „Vrije boeren". Zij zijn volgens de heer Olieman integendeel uit de standsorganisaties (KNLC, RNBTB, CBTB en hun gewestelijke bonden) voortgekomen.

De actiegroepen, vertelde de heer Olieman, willen op 16 september wel solidair zijn en gelijktijdig met de hele Europese landbouw actie voeren. Maar ze zijn op het ogenblik niet van plan, met de drie centrale landbouworganisaties in ons land in overleg te treden over gezamenlijke acties. Ruim te voren, waarschijnlijk reeds de komende week, zal het landelijk actiecomité weer bij elkaar komen om zich te beraden over wat gedaan zou kunnen worden. Men wil dan vervolgens wel afwachten wat de drie centrale landbouworganisaties gaan doen en bezien of men zich daarbij kan aanlsuiten.

ACTIES

Maar hoe men het ook doet, de actiecomité's willen alleen maar actie voeren voor hun eigen eisenpakket. Dat houdt geen prijsverhoging met 4 of 8 pet. in, wel een aan de kostenstijging geïndexeerde driemaandelijkse prijsherziening. In hun eisen willen de actiegroepen nog wel rekening houden met de produktiviteiststijging, maar er moet voor de boeren en tuinders wel een voor Nederland normaal uurloon uit de bus komen.

Concrete plannen tot bezetting van suikerfabrieken waren, naar hij desgevraagd verklaarde, de heer Olieman niet bekend. Als het nodig zou zijn zou hij echter wel achter zo'n actie staan. Een lid van het landelijk actiecomité meende dat de gedachte aan zulke bezettingen bij de standsorganisaties is gelanceerd, maar aan die kant wordt het bestaan van plannen in die richting ook ontkend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.