+ Meer informatie

Zoveel hoofden ....

3 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Hellend vlak

Naar aanleiding van de bespreking door H. de Vries van mijn boek "Het gevaar van het Hellend Vlak" in Terdege van 21 sept. zou ik graag de volgende correcties aanbrengen. In tegenstelling tot wat deze sympathieke recensent veronderstelt, had ik van het onderwerp de "Gereformeerde Gemeenten" graag afscheid genomen.

Het waren echter de vele recensies van mijn proefschrift die de inhoud ervan tendentieus weergaven, die mij noopten tot de artikelen die in "Het Gevaar van het Hellend Vlak" gebundeld zijn. Nu bespeur ik in de recensie van De Vries weer zulke misverstanden die komen omdat De Vries mij niet persoonlijk kent.

Zo heb ik in mijn kinderjaren nooit iets met de SGP te maken gehad. Het opdelen van de bevindelijk gereformeerden in groepen geeft slechts de werkelijkheid weer en is dus een gewone verantwoorde methode van een historicus. Dat zoiets met mijn afkomst te maken zou hebben, is absurd.

Wanneer het er over gaat wat ik nog gemeen heb met de mensen in de Geref Gemeenten dan moet u toch eerder denken in de richting van een naïeve soort eerlijkheid die zich gemakkelijk laat overbluffen door anderen. Welnu, aan die mogelijkheid om overbluft te worden, heb ik mij onttrokken door de Gereformeerde Gemeenten te verlaten.

Dr. J.P. Zwemer,
Amsterdam Zuidoost

                              ------------------------------

„Van mama mag 't wèl"

„Toe papa, mag het? Van mama mag het ook." Hoewel papa tegen is, kan hij nu moeilijk meer nee zeggen. Kinderen weten hun ouders soms haarfijn tegen elkaar uit te spelen. Dit kan ik beter aan die vragen, en dat aan die.

Het tijdstip van thuis mogen/moeten zijn is zo'n onderwerp waarover vader en moeder nogal eens een verschillende mening hebben. Of het al dan niet leeg eten van het bord. Het mogen hebben van een huisdier, een mountainbike, enzovoorts. Hoe gaan ouders daarmee om?

Het is lang niet altijd mogelijk met elkaar te overleggen, en waar de kinderen bij zijn al helemaal niet. Vaak genoeg krijgen de ouders onenigheid om een onbenullige vraag van de kinderen. Zoiets kan in sommige gevallen tot een echt probleem uitgroeien. Graag willen we van ouders horen hoe ze reageren als de kinderen hen tegen elkaar proberen uit te spelen.

Schrijf eens uitgebreid wanneer en hoe vaak het fout gaat, hoe u reageert, of de kinderen bewust sommige dingen aan de een en andere aan de ander vragen, enzovoorts. Uw eventuele oplossing(en) horen we uiteraard ook graag. Vermeld eveneens de samenstelling van uw gezin. De reacties worden (anoniem) verwerkt in een artikel. Graag insturen voor 29 oktober.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.