+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

Het leven van Eliza, door Ds. H. Rijksea Uitgave van W. M. den Hertog te Utrecht.

Dit boek bevat na een voorwoord van Ds. L. Rijksen 17 bijbellezingen over de profeet Eliza. In hel voorwoord lezen we o.a. het volgende:

Het leven van Eliza is een leven geweest waarin het onverwachte en aan mensenzijde onmogelijke van het soevereine en onwederstandelijke werk Gods in het bijzonder uitkomt Hoe bemerkt ge dit in zijn roeping en zalving tot profeet en in de vele aangrijpende gebeurtenissen in zijn leven, waarbij hij als middel in Gods hand mocht werkzaam zijn. Hoevele leringen zijn hieruit te trekken tot ware bemoediging en vertroosting op de weg des levens. Tot zover het voorwoord. Ds. H Rijksen heeft deze bijbellezingen gehouden in zijn gemeente te Gouda. Zij zijn woordelijk overgenomen zoals hij ze heeft uitgesproken. Daardoor komt er wel eens een herhaling in voor, die anders Wellicht achterwege was gebleven. Eenvoordeel is, dat daardoor de lezingen des te sprekender zijn. Enkele onjuistheden hadden wel kunnen worden verbeterd. Op blz. 16 lezen we: Weet u wel, Levl-Zacheüs, die zat op zijn belastingkantoor daar in Jericho. Hier wordt Levi vereenzelvigd met Zacheüs.

Soms komt er bij de verklaring wel eens een vraag op, b.v. als Ds. Rijksen op blz. 75 zegt, dat de jongens, die roepen: kaalkop, ga op, bedoelen: vaar op, net als uw leermeester. Zij zouden dan spotten met de hemelvaart van Elia. Kern de uitroep niet zien op het naschreeuwen van de profeet, die de berg op gaat?

Op blz. 84 staat van Josafat, dat hij op den duur trouwt met een prinses uit het huis van Achab. Is dit juist? We lezen wel 2 Kron. 18 : 1, dat Josafat zich verzwagerde met Achab, hebbende - zie de kantt. - zijn zoon Joram laten trouwen met Athalia, de dochter van Achab en Izebel, 2 Kon. 8 : 18.

Zo hier en daar zitten er storende drukfouten in dit overigens keurig uitgegeven werk.

Over de inhoud van het boek kunnen we veel goeds zeggen. Ds. Rijksen is er in geslaagd in zijn bijbellezingen veel goede dingen naar voren te brengen. Hij volgt de geschiedenis van Eliza op de voet en blijft dan telkens stilstaan om allerlei leringen uit deze geschiedenis naar voren te brengen. Daaraan ontleent dit werk zijn waarde. Wij bevelen dit boek van harte aan. Het kost gebonden f 10,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.