+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Ds. Charles Haddon Spurgeon: Het lied der liederen. Uitgave van Drukkerij-Uitgevrij N.V „De Banier”, Vianen.

Dit boek bevat achtendertig preken over het Hooglied van Salomo. Het werk is uit het Engels vertaald door J. W. van Straaten. Het is geheel opnieuw gezet in hedendaagse spelling (geen fotodruk) met duidelijk, leesbare letter, gedrukt op helder wit houtvrij papier, 628 pagina’s, royaal gebonden in fraaie linnen band. Het kost f 33,80.

Spurgeon laat zijn bijzondere liefde voor het Hooglied duidelijk uitkomen. Hij zegt b.v. in zijn inleiding op een preek over Hooglied 1 : 7: „Ik vertrouw, dat gij overtuigd zuit zijn van de kostelijkheid van elk woord des Heeren en dat gij ook inzonderheid van dit boek zegt: het is kostelijker dan goud, ja, dan veel fijn goud, zoeter dan honing en honingzeem. Dit boek is het binnenste heiligdom van de tempel der waarheid. We zien het aangezicht van onze Zaligmaker bijna op elke bladzijde van de Bijbel, maar hier zien we Zijn hart en voelen we Zijn liefde tot ons”.

De preek over Hooglied 1 : 13 begint Spurgeon als volgt:

„Er zijn godgeleerden, die er aan twijfelen ot Salomo’s Hooglied wel geïnspireerd is door de Heilige Geest. Ook zijn er, die het slechts beschouwen als een oosters minnelied, terwijl weer anderen er niet uit durven preken om zijn verheven, dichterlijk karakter

Zo wordt één der voortrelfelijkste gedeelten van (Gods Woord ter zijde geschoven en de ware oorzaak daarvan is, dat de geestelijke zin ervan niet zo gemakkelijk is te vatten. Dit lied behoort tot het hoger geestelijk leven en voor ongeestelijke oren is er niets bekoorlijks aan. We staan hier op heilige grond, die we niet onvoorbereid mogen betreden. „Trek uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop ge staat, is heihg land! ” Zo klinkt ook hier de waarschuwende stem ons tegen.

De historische boeken des Bijbels zou ik kunnen vergelijken bij de voorhof des tempels, de evangeliën, de brieven en de Psalmen brengen ons in het heilige, maar het „Lied der hedercn” is het Heilige der heiligen, dat voor vele gelovigen nog door het voorhangsel is afgesloten. Niet alle gelovigen is het vergund hier binnen te treden, want niet alien hebben het gebracht tot de heilige geloofsgemeenschap en het gemeenzame liefdeleven met de hemelse Bruidegom”.

Hiermee hebben we al voldoende gezegd. Spurgeon is genoegzaam bekend. We behoeven daarom niet nader op dit werk in te gaan. Het is een werk, dat we van harte willen aanbevelen. De Heere moge het zegenen voor velen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.