+ Meer informatie

Dreigend tekort aan chemische ingenieurs

UITSPRAAK PROF. DR. IR. J. C. VLUGTER IN VAKBLAD

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Wil een ernstig tekort aan chemische ingenieurg na 1985 voorkomen worden, dan zouden zich nu meer jongelui aan de drie technische hogescholen moeten laten inschrijven voor de studie chemische technologie. Dit zegt prof. dr. ir. J. C. Vlugter in een nummer van het blad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie dat in hoofdzaak aan de personeelsbehoefte van de chemie is gevirijd.

De daling van de aantallen eerstejaarsstudenten in de chemische technologie gedurende de afgelopen zes jaar heeft al een te groot overschot aan chemische ingenieurs in de naaste toekomst helpen voorkomen. Er laten zich nu jaarlijks ongeveer 200 nieuwe studenten voor deze studie inschrijven aan de drie technische hogescholen. Deze toeloop zal geleidelijk moeten stijgen tot ongeveer 400 per jaar, daar anders na 1985 «rnstige tekorten aan chemische ingenieurs kunnen ontstaan. Prof. Vlugters geeft verder o.m. als zijn mening, dat de kwaliteit van de afgestudeerde ingenieurs daalt als gevolg van „nivellerende tendensen", de onbeperkte en niet-selectieve toelating van studenten en de inkrimping van de middelen.

Noodzakelijk

Hij vindt een numerus fixus voor alle studierichtingen, gebaseerd op een zorgvuldige planning naar behoefte door de overheid en de afnemers van academici, noodzakelijk. Hij vindt ook, dat de aankomende studenten moeten worden geselecteerd op hun studievermogen. Dè heren J. W. M. van Spaandonk en ing. W. Heine van de Nederlandse Ingenieursvereniging (Niria) vinden dat er voldoende plaats is voor de HTS-ingenieurs voor de chemie, die er jaarlijks worden opgeleid (150 a 175 per jaar). In 1976 blijkt er vraag te bestaan naar ongeveer 285 chemische HTS-ingenieurs en daar staat een aanbod van 150 afgestudeerden tegenover.

Oorzaak

De oorzaak van dat geringe aanbod moet gezocht worden in de sterk afgenomen belangstelling voor de chemische studie na de alarmerende berichten over schrikbarende werkloosheid in de voorgaande jaren. Die angst schijnt nu zowat over te zijn en in de komende jaren kan daarom waarschijnlijk op een groter aanbod worden gerekend. De Niria gelooft echter dat er een andere HTS-opleiding moet komen, willen de HTS-ingenieurs in staat zijn de hun toekomende plaats in de industrie ook werkelijk te veroveren. Het blad komt verder tot de conclusie, dat er nog te weinig proces-operators worden opgeleid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.