+ Meer informatie

Claudia Procula [I]

5 minuten leestijd

'En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, ze Heb (toch) niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden droom om Zijnentwil.'(MATTHEÜS 27 VERS 19)

Het maakt een groot verschil met wie je trouwt. De invloed van de een op de ander in het huwelijk is vaak heel ; root, vooral op het gebied van waarden en normen.

Hoe belangrijk de invloed van de vrouw is op de man, zien we wel in het leven van twee hoofdrolspelers in het proces tegen de Heere Jezus. In Zijn laatste uren in Jeruzalem staat Hij terecht voor Pilatus en voor Herodes. Beiden staan onder invloed van een vrouw. Herodes staat onder invloed van Herodias. Zij is voor hem wat Izebel voor Achab is. Degene die hem naar beneden trekt en steeds verder op het verkeerde pad brengt. Hoe anders is dit bij Pilatus. Hij is getrouwd met Claudia Procula, ze is waarschijnlijk een kleindochter van keizer Augustus. Deze vrouw ontmoeten wij maar één keer in de bijbel. Maar wat een goed getuigenis gaat er van haar uit.

Pilatus, haar man, was een Romeins ambtenaar, een procurator, afkomstig uit de Romeinse middenklasse. Hij was naar Palestina gezonden om dit deel van het rijk voor de keizer te besturen. In de persoon en het werk van Pontius Pilatus zien we iets van de problematiek van het vuile handen maken. De vragen waar je voor komt te staan in politiek, bedrijf en kerk, wanneer we beslissingen moeten nemen en wij van twee kwaden de beste moeten kiezen. In zo'n verantwoordelijke positie wordt er constant druk op je uitgeoefend om twijfelachtige compromissen te sluiten en wegen te gaan die niet altijd zuiver zijn. Hoe hoger de functie en hoe langer we daarin meelopen, hoe groter het gevaar van slijtage in het geweten.

Het is dan een rijke zegen om een gelovige vrouw te hebben, die niet beschadigd is in haar geweten. Iemand die de situatie zuiver aanvoelt. Een hulp als tegenover, die de vrede met God belangrijker vindt, dan een plaats vooraan op het podium van deze wereld of dan een vette bankrekening. Pilatus was gezegend met zo'n vrouw. Een vrouw die een goed besef had van goed en kwaad. Misschien denkt u wel dat deze vrouw wereldvreemd was. Maar dat zou ik juist van haar niet durven zeggen. Deze kleindochter van keizer Augustus, was immers in Rome opgegroeid. Rome was een slangenkuil vol politieke en persoonlijke machtsstrijd.

Misschien heeft Pilatus haar de voorafgaande avond vertelt van de problemen rondom Jezus en van het vreemde verzoek van het Sanhedrin om soldaten te lenen om Hem gevangen te nemen. Pilatus moest vroeg op, omdat vroeg in de morgen de rechtszaken werden afgehandeld. Zijn vrouw bleef nog in bed en viel weer in slaap. Ze droomde in de vroege morgen over Jezus. Want de tekst zegt dat ze heden droomde. Is dat niet heel bijzonder om over de Heere Jezus te dromen? Hebt u de Heere Jezus ontmoet? Hebt u wel eens van Hem gedroomd? Want je droomt toch vaak over iemand die je riend ontmoet hebt en die indruk op je heeft gemaakt.

Wat is nu de waarde van de droom van ggende: Claudia? Dromen zijn immers bedrog? Vaak in den wel, maar soms ook niet. In de bijbel zijn dromen ook een middel waardoor God spreekt, om zo Zijn wil te kennen te geven, of de toekomst te openbaren. Juist in het Mattheüsevangelie komt dit veelvuldig voor. Als je droomt onder het licht van de Heilige Geest, kom je in aanraking met de wereld van God. Vergist u zich niet, dat is niet prettig of romantisch. Het is juist een kenmerk dat de droom van God komt, als we er zeer onder de indruk van raken en verslagen worden. Lees de dromen van Daniël maar na. Hij was helemaal ontdaan van deze dromen.

De vrouw van Pilatus is ook volledig overweldigd door haar droom. Zo sterk onder de indruk is ze, dat ze het waagt om een boodschap naar haar man te sturen. Dat moet heel ingrijpend zijn geweest om Pilatus te storen terwijl hij in functie bezig is. Toch doet de vrouw van de stadhouder dit wel. Deze droom heeft haar diep geraakt en ze is overtuigd van de bovennatuurlijke bedoeling. Ze gaat zelfs zo ver dat ze niet zo maar de droom meedeelt aan Pilatus, maar hem ook een dringend advies geeft. Ze zegt Heb (toch) niet te doen met dien Rechtvaardige! Pilatus staat in zijn ambt voor de belangrijkste beslissing ter wereld. Hij staat enorm onder druk. De overpriesters, de oudsten en het volk dwingen hem tot de terdoodveroordeling van de Heiland. De Heere Jezus zelf en deze hemelse boodschap trekken Pilatus naar de andere kant. Een bekende situatie.

Schone handen houden, volgens Gods wet leven en toch een verantwoordelijke positie innemen in deze verleugende maatschappij is niet eenvoudig. Dat is altijd zo geweest. In het Oude Testament staat al dat een koning en een priester, of een andere hooggeplaatste, een groter offer moest brengen dan een gewone Israëliet. Voor Pilatus staat het Offer, ook voor deze zonde, kent U Hem als de reiniging ook voor uw zakelijke zonden? Is het maar niet veiliger voor een christen om maar op de achtergrond te blijven en geen verantwoordelijkheid te dragen in de maatschappij? Nee dat mag niet en dat hoeft ook niet. Want tegenover Pilatus staat de Koning die nog spreekt en de weg wijst door Woord en Geest. Hij geeft ook nu nog een hulp tegenover, een vrouw die Hem vreest. Dank God voor deze scheppingsgave, als Hij u die heeft gegeven en volg deze Koning wiens Rijk niet van deze wereld is.

G. VAN DEN BERG, ASPEREN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.