+ Meer informatie

Z-H vernietigt deel van afspraak met tuinbouw

„Hoogheemraadschap te terughoudend"

2 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland lieeft het convenant van iiet Hoogheemraadschap Delfland met de glastuinbouw, dat de uitstoot van bestrijdingsmiddelen en meststoffen moet beperken, gedeeltelijk vernietigd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaan niet akkoord met het deel van het convenant dat stelt dat Delfland de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) terughoudend zal toepassen. Dat maakten GS van ZuidHolland gisteren bekend.

Zij zeggen overigens wel positief tegenover de geest van het convenant te staan. Er is tot gedeeltelijke vernietiging besloten omdat het convenant volgens GS niet alleen kijkt naar de verontreiniging van het oppervlaktewater, maar ook naar de verspreiding van stoffen naar bodem en lucht.

De provincie is het eens met het hoogheemraadschap dat het opstellen van lozingsverguningen voor alle 4000 glastuinbouwbedrijven moeilijk is, maar vindt dat dat geen belemmering mag zijn om de bedrijven van WVOvergunningen te voorzien. Zij stelt zich voor dat de vergunningverlening gefaseerd wordt ingevoerd en. aansluit bij de investeringen van individuele bedrijven. Binnen enkele jaren zou de gehele bedrijfstak van vergunningen moeten zijn voorzien, aldus GS.

Vernietiging

De Stichting Natuur en Milieu en de Zuid-Hollandse Milieufederatie hebben steeds aangedrongen op algehele vernietiging van het convenant, omdat het te vrijblijvend zou zijn. Minister Alders van milieubeheer stelde vorige maand bij de presentatie van het Meerjarenplan Gewasbescherming dat het convenant mag dienen als tijdelijk instrument in een overgangssituatie, maar niet als vervanging van de Wet verontreiniging oppervlaktewater.

De milieufederatie is verheugd over het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. „Wij verwachten dat eind dit jaar de eerste vergunningen kunnen worden afgegeven en zullen erop toezien dat in ieder geval de driehonderd nieuwe bedrijven die per jaar worden gestart, direct op basis van een vergunning gaan werken", aldus A. Stekelenburg van de milieufederatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.