+ Meer informatie

MISSIONAIRE KANSEN OP HET INTERNET

8 minuten leestijd

Maken we voldoende gebruik van de middelen die er zijn om miljoenen mensen te bereiken? Het besef dat we hierin veel kansen laten liggen, bracht deputaten evangelisatie er toe nieuwe websites te bouwen om het evangelie via internet bekend te maken. Ze zijn bedoeld als handreiking aan de kerken, om zelf mee aan de slag te gaan.

Veel kerken maken gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om met eigen gemeenteleden en belangstellenden te communiceren. Vier van de vijf gemeenten heeft een eigen website. Vaak is hier - naast de nodige informatie over de kerk - een korte presentatie van het geloof te vinden met een mogelijkheid om vragen hierover te stellen. De ervaring leert dat als er reacties komen, deze meestal afkomstig zijn van mensen die al heel veel met een kerk hebben. De praktijk is dat zoekers met geloofsvragen veelal niet op zulke kerkelijke sites terecht zullen komen.

Toch wordt er op het internet veel gezocht naar antwoorden op zingevingsvragen. Koos van Noppen wees er in het laatste nummer van Doorgeven op, dat één op de vier zoekvragen die via Google gesteld worden, over het bovennatuurlijke gaan. Op welke manier kunnen we als kerken iets betekenen voor deze zoekers, en hoe kunnen we het evangelie zo presenteren, dat men juist daar antwoorden gaat zoeken, waar deze ook werkelijk te vinden zijn?

VRAGEN VAN DE ZOEKER

Voor het antwoord op deze vraag is het van groot belang dat websites aansluiten bij de leefwereld van de zoekers. Bij het ontwikkelen van de nieuwe websites hebben we enkele concrete zoekers in gedachten genomen; we hebben onderzoek gedaan naar wat een aantal mensen die wij daarin als ‘gemiddeld’ hebben beschouwd daadwerkelijk beweegt en wat men op internet zou willen vragen. We ontdekten een aantal eigenschappen, waarmee we rekening wilden houden bij het opstellen van teksten voor de nieuwe websites, zoals: weinig of geen kennis van het christelijk geloof; onbekendheid met Bijbeltaal; allergie voor stelligheden en moralisme; negatieve ervaringen met kerk en kerkmensen; karikaturen over christenen, kerk en geloof; behoefte aan eerlijke feiten, aan antwoorden op vragen over God, geloven en kerken; behoefte aan begrip, erkenning en aandacht; behoefte iets van God te voelen en behoefte aan een luisterend oor en de mogelijkheid om eerlijk vragen over God te stellen. Vervolgens hebben we gezocht, met hulp van bureau Zinenzo van Esther de Hek, naar items die wij belangrijk vinden om vanuit onze kerken naar voren te brengen. Er zijn immers al veel websites die iets aandragen over het geloof. Wat missen wij daarin en wat kunnen wij als specifieke bijdrage hieraan toevoegen?

‘STEPPING STONES

Wij beschouwen de diverse websites vanuit verschillende kerken en organisaties niet als concurrenten, maar zien in de diversiteit de kracht om elkaar te kunnen aanvullen. Mensen met verschillende achtergronden kunnen stap voor stap van de ene naar de andere site gaan, om verder te komen in hun zoektocht. Dan is het belangrijk een ‘specialisme’ te kennen waarin wij als kerken iets te bieden hebben in het totale aanbod op internet.

Aan de hand van genoemd onderzoek zijn we er toe gekomen om vier verschillende websites te ontwikkelen, elk met een specifiek speerpunt dat te maken heeft met de traditie van onze kerken. De site www.gelovenindekerk.nl gaat in op vragen die te maken hebben met de relatie van geloof en kerk, die in andere sites niet op deze manier aan de orde komen. De site geloofengevoel.nl zal vragen gaan bespreken die te maken hebben met de manier waarop het gevoel een rol speelt in het geloof, een onderwerp dat in onze traditie vanouds veel aandacht heeft gekregen. Gelovenendoen.nl zal er op gericht zijn de praktische consequenties van geloof te bespreken, de praxis pietatis heeft in onze kerken altijd veel aandacht gehad. Ook is er een site voor zoekers ontwikkeld, die nog heel veel vragen hebben, en wellicht nog niet veel weten over geloven: www.vragenovergeloof.nl. We beschouwen deze sites als ‘stepping stones’. Daarmee bedoelen we kleine eilandjes, waar mensen een voet op kunnen zetten om een volgende stap te maken. Op de zee van het internet drijven veel van deze eilandjes, sommige dichter bij degenen die nog niets weten, anderen dichter bij de kerk. De sites die wij ontwikkelen liggen duidelijk dichter bij de kerk, omdat juist daar naar ons besef onze kracht en de behoefte die wij gepeild hebben het dichts bij elkaar komen.

MET GEBRUIKERS IN GESPREK GAAN

De nieuwe websites zijn zo opgezet, dat zij de mogelijkheid bieden om op de inhoud te reageren. Niet alleen zoals dat altijd al het geval was door een vraag via e-mail te stellen - dat blijft uiteraard ook een optie, maar daarnaast kunnen reacties gegeven worden op een open forum, dat van Facebook.

Onderaan de pagina’s van de sites zijn banners aangebracht, waarmee je via één klik je hele vriendenkring attent kunt maken op deze site. Ook kun je op de site reageren door een opmerking te maken, die dan op een community-page van Fa-cebook zichtbaar wordt. Daarop kunnen anderen, niet geheel anoniem omdat dit via Facebook verloopt, weer ingaan. Door deze constructie voorkomen we volstrekt anonieme reacties die we niet persoonlijk kunnen beantwoorden, maar bieden we tegelijk ruimte genoeg om laagdrempelig reacties los te maken en een discussie daarover te beginnen.

Van belang is daarbij dat er een behoorlijk aantal vrijwilligers met regelmaat op dezelfde bladzijde van Facebook actief zal zijn, om positieve feedback te geven. Dit forum is open voor mensen die nog weinig bekendheid hebben met het evangelie. De tekst van de websites, de foto’s en de filmpjes die er telkens bij geplaatst zijn, zijn bedoeld om informatie door te geven, maar ook om reacties los te maken.

INTERACTIEF KARAKTER

Een belangrijke innovatie van de nieuwe websites is verder de optie om nieuwe filmpjes en nieuwe teksten aan te dragen over het onderwerp dat op de specifieke bladzijde van de site aan de orde komt. Hier ligt precies de uitdaging om zelf als plaatselijke gemeente met deze websites aan het werk te gaan, zodat deze metterdaad een interactief karakter krijgen.

Via de genoemde kanalen van Facebook kunnen aanvullingen op de sites worden aangedragen die vervolgens op de sites geplaatst kunnen worden, zodat deze in de diepere lagen steeds meer inhoud krijgen. Zo worden de sites interactief gebruikt en kunnen gemeenteleden worden uitgedaagd om creatief nieuwe ‘content’ voor de site aan te dragen.

Wanneer groepen - bijvoorbeeld een jeugdvereniging - dit in een gemeente met elkaar delen, krijgen de sites onmiddellijk veel attentiewaarde en kunnen ze van betekenis worden voor de plaatselijke contacten.

KANSEN MAAR OOK GEVAREN?

Zoals bij veel middelen het geval is, kunnen de specifieke mogelijkheden die het internet biedt, ook een valkuil vormen, waardoor we het doel dat ons voor ogen staat niet bereiken. De mogelijkheid om relatief anoniem te reageren heeft ook nadelen. Men kan zich anders voordoen dan men is; men kan ook een verkeerd zelfbeeld van een vragensteller versterken, door positief in te gaan op wat iemand schrijft zonder dit aan de werkelijkheid te kunnen toetsen. In het interessante Handboek kerk en internet van Eric van den Berg (Heeswijk, 2011) worden verder als gevaren genoemd: ‘cyberstalking’, verruwing van de omgangsvormen met elkaar en het gevaar van internetverslaving. Het is goed om over de grenzen van de nieuwe media na te denken en de valkuilen te onderkennen, zoals dat bij elk communicatiemiddel geboden is. De kansen zijn echter legio en die willen we niet laten liggen.

Overigens vindt door het inzetten van Facebook tegelijk ook een andere beweging plaats: hierdoor is er niet alleen de mogelijkheid relatief anoniem te reageren, maar ook om je reactie met grote groepen vrienden te delen, waardoor er een nieuwe manier van relatievorming kan ontstaan.

EEN REVOLUTIE IN COMMUNICATIE

Het is onze hoop dat we door het ontwikkelen van de nieuwe websites een bladzijde omslaan in het bereiken van nieuwe mensen met het evangelie. Daartoe hebben we samenwerking gezocht met de IZB, vereniging voor zending in Nederland vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. We vonden elkaar in dezelfde visie en hetzelfde verlangen. Zoals in de tijd van het Nieuwe Testament het Grieks gebruikt werd om grote nieuwe groepen te bereiken en in de tijd van de Reformatie de boekdrukkunst een nieuwe vondst was waardoor opeens veel meer mensen bereikt konden worden, zo vindt er naar ons besef opnieuw een revolutie in communicatie plaats. Graag willen we de nieuwe middelen dienstbaar maken aan de communicatie van het evangelie.

HANDREIKING

We nodigen ambtsdragers uit om op deze mogelijkheden te wijzen en gemeenteleden te stimuleren hierin hun weg te vinden. De nieuwe websites die vanuit deputaten evangelisatie worden ingericht zijn bedoeld als handreiking. U kunt een banner van de sites op uw plaatselijke site zetten, waardoor mensen op het spoor van de sites kunnen komen. Maar u kunt ook jongeren en ouderen stimuleren om mee te doen in de interactieve beweging die de websites willen losmaken. Nieuwe filmpjes kunnen worden aangedragen, nieuwe suggesties gedaan, zodat de sites een onderdeel worden van de beweging waar u ook mee aan de slag bent. Ondertussen bidden we dat God zelf deze beweging wil gebruiken om mensen met zijn blijde boodschap te bereiken en aan te raken.

Voor meer informatie, wordt verwezen naar de nieuwe websites:

www.vragenovergeloof.nl en www.gelovenindekerk.nl.

Dr. M.C. Mulder is evangelisatieconsulent binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken en coördineert het opzetten van de nieuwe websites in samenwerking met de IZB.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.