+ Meer informatie

Voorstellen Gundelach bieden geen oplossing

Voorzitter Landbouwschap:

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De voorstellen inzake het zuivelbeleid, die de Europese commissie donderag offlcieel bekend heeft gemaakt, lossen niets op. Ze voorzien alleen in bezuinigingen op de uitgaven voor dat beleid, maar bevatten in het geheel geen ideeën of aanzetten tot vermindering van de melkproduktie.

Voorzitter drs. J. J. Schouten van het Landbouwschap zei dit donderdag in een eerste commentaar op de voorstellen.

Hij noemde verschillende bezwaren tegen de zuivelvoorstellen, maar wilde er toch ook niet al te kritisch over zijn, omdat met de opzet die landbouwcommissaris Gundelach nu gekozen heeft Nederland niet zwaarder wordt gepakt dan de andere EEG-landen.

Wel zou hij graag hebben gezien dat de te verhogen medeverantwoordelijkheidsheffing op de melk in verband zou zijn gebracht met voorstellen tot prijsverhoging en met maatregelen ter vermindering van de melkproduktie. Schouten hoopte dat de EEG-ministers zo verstandig zullen zijn niet over de bezuinigingsvoorstellen afzonderlijk te beslissen, maar die beide andere zaken er ook bij zullen betrekken.

Suiker

Wat de commissie voor de suiker voorstelt zou betekenen dat de hoeveelheid geheel en gedeeltelijk gegarandeerde suiker die Nederland mag produceren met 60.000 ton verminderd wordt, terwijl de gedeeltelijk gegarandeerde suiker minder zou gaan opbrengen. Waarschijnlijk, aldus drs. Schouten, gaat dit onze suikerindustrie enkele tientallen miljoenen guldens kosten.

Hij vond dit een dwaze zaak nu de wereldmarkt voor suiker oploopt, de consumptie groter is dan deproduktie en we misschien zélfs, net als een aantal jaren geleden, naar een krapte-situatie toegaan. Hij herinnerde eraan dat de EEG destijds een dringend beroep op de telers deed, hun suikerbietenteelt uit te breiden.

Schouten was nogal gegriefd omdat er bij de Europese commissie helemaal niet is gepraat over het Nederlandse voorstel van het Landbouwschap inzake een premieregeling om vermindering van de melkproduktie per boerenbedrijf te bevorderen. De Nederlandse land- en tuinbouw hechten juist erg veel waarde aan zo'n regeling. Gunderlach wil nu wd de regeling voor het overschakelen van melk op vleesproduktie verbeteren, maar wil anderzijds in april 1981 de premieregeling voor het niet-leveren van melk laten vervallen. Al met al vond Schouten dit onvoldoende, Gundelach kort nu de boer in zijn inkomen en denkt, dat die daardoor minder zal gaan produceren. Daar geloofde drs. Schouten bij deze voorstellen niet in. Ook de superheffing van drie procent voor zuivelfabrieken die volgend jaar meer dan 99 procent van hun produktie van dit jaar maken vond hij nogal dwaas. ,,Geen enkele boer krijgt daardoor een individuele prikkel om minder te produceren.

Wie met minder melk bij de fabriek komt, tervrijl collega's juist meer melk naar dezelfde fabriek brengen, moet met die anderen in de nare gevolgen delen, tenzij de fabriek er iets op vindt". Schouten zag echter nog niet hoe de coöpeatieve zuivelindustrie dit zou kimnen regelen en hoe de particuliere zuivelindustrie dan zo'n regeling zou toepassen. Te vrezen valt daarom naar zijn mening dat die minder producerende boeren dan toch maar weer ter wille van hun inkoihen meer gaan produceren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.