+ Meer informatie

Dienstaanwijzingen moeten opgevolgd

Defensieleiding tot VVDM

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Ter voorkoming van problemen bij de ledenwerving in kazernes zal de defensieleiding binnenkort nadere aanwijzingen aan de commandanten verstrekken. Dit heeft staatssecretaris van Defensie voor personeelszaken, C. L. J. van Lent dinsdag meegedeeld.

Van Lent heeft samen' met zijn collega Stemerdink gesprokeii met het hoofdbestuur van de WDM. Het was de voortzetting van een gesprek over de moeilijkheden die zich voordoen bij het werven van VVDM-leden.

De defensieleiding heeft de VVDM er „nadrukkelijk" op gewezen dat men zich bij belangenbehartiging dient te houden aan de spelregels en dat het in het belang van de VVDM en haar leden is dat er geen conflicten ontstaan.

„Afgesproken is dat problemen van algemene aard in het centraal georganiseerde overleg militairen ter sprake komen en dat bovendien individuele gevallen kunnen worden besproken als men toch bijeen is met vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie. In dringende gevallen kan men zich tot de staf van de bevelhebber van het betrokken krijgsmachtonderdeel wenden", aldus een mededeling van het ministerie van Defensie.

„De regeling voor ledenwerving, die sedert 28 augustus 1975 van kracht is, zal nader worden uitgewerkt. Door middel van duidelijke roosters kunnen belangenverenigingen dan vooraf weten wanneer er wel en niet geworven kan worden".

Begrip dienst

De defensieleiding heeft een ,,nadere definitie" gegeven van het begrip dienst. „Het gaat daarbij om alle activiteiten die door een daartoe bevoegde meerdere worden opgedragen, zonder dat bij de uitvoering toeziend kader aanwezig behoeft behoeft te zijn. Het staat niet aan de beoordeling van belangenverenigingen om door eigen waarneming vast te stellen of er al dan niet dienst wordt verricht, zo is de VVDM meegedeeld. Men dient zich te houden aan de aanwijzingen, anders blijven zich incidenten voordoen".

Fluoridering

De SGP'er vroeg minister Vorrink spoedig de vergunningen in te trekken van die gemeenten, die de fluoridering van drinkwater ook nu nog niet willen stopzetten.

Het Kamerlid Schwarz (D'66) deed de suggestie om „langzamerhand" eens de etiketten van protestants-christelijk en/of rooms-katholiek voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen te laten vallen. De verschillende zuilen op dit terrein zouden — naar zijn mening — moeten worden opgeheven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.