+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

5 minuten leestijd

W. van Gorsel, Leven in Zijn dienst. Uitg. Groen, Leiden, 1990. 96 blz. f. 19,95.

Dit boek is geschreven met het oog op het doen van belijdenis. Indeling: „In het verleden ligt het heden”, „Een blik terug” (over de Doop). „Een blik vooruit” (over het Avondmaal), „Een blik om ons heen” (de ontkerstende samenleving), „Een blik omhoog” (voortgaand belijden enz.). Een praktisch, pastoraal boekje, dat de spanning tussen de eens gegeven belofte en de genade van verder te mogen gaan, probeert vast te houden. Titel en inhoud van het laatste hoofdstuk hebben betekenis voor al het voorgaande.

Mr.dr. A. van Oortmessen, Land zonder grenzen. Uitg. Marnix van Sint Aldegondestichting, Wetenschappelijk Studiecentrum R.P.F. Nunspeet, 1989. 104 blz. f. 14,90.

Een goed gedocumenteerde en tegelijk breed oriënterende studie over het onderwerp in de titel genoemd. Allerlei aspecten komen aan de orde. Ideaal van de schrijfster is een nauwe samenwerking van zelfstandige lidstaten (blz. 92). Er wordt met nadruk gewezen op de noodzaak van grensbewaking (blz. 93). Het standpunt van samenwerking met behoud van eigen zelfstandigheid loopt uit op aanbevelingen voor beleid per sector (blz. 94-98). Deze brochure is een belangrijke studie.

Evert W. van der Poll/Janna Stapert, Bewaar de aarde. Christen-zijn en het behoud van de schepping: een werkboek. Ter Zake 1. Uitg. Merweboek, Sliedrecht 1988. 61 blz. f. 9,90.

Jan van Barneveld, Bob Goudzwaard, Evert van der Poll, Voor niets gaatdezon op. Milieu, voedsel en ontwikkeling in de Derde Wereld. Ter Zake 2. Uitg. Merweboek, Sliedrecht 1989. 68 blz. f. 11,50.

Twee boekjes in een nieuwe série. Doel van de série is gedachten aan te reiken en praktische tips aan de hand te doen met het oog op het besproken onderwerp. Wat men ook van de overwegingen vindt, er wordt in elk geval op de praktijk ingegaan, met name aan het slot van deel 2: Wat kunnen wij nu doen?

C.S. Lewis, Brieven aan Malcolm, vooral over het gebed. Uitg. Van Wijnen, Franeker, 1989 (oorspronkelijke Engelse editie 1963). 110 blz. f. 15,95.

In tweeëntwintig brieven gaat de auteur in op allerlei vragen die in verband met het gebed kunnen rijzen. Op scherpzinnige wijze weerlegt hij bezwaren en getuigt hij van de noodzaak en de waarde van het gebed voor een gelovige. In zijn brieven bespreekt hij vragen, opmerkingen en bezwaren, die zijn denkbeeidige discussiegenoot „Malcolm” hem voorlegt. Diens brieven staan niet in dit boekje. Het is een literair kunstwerk, van bijbels-apologetische strekking.

Laura Reedijk-Boersma, Rouwdragen. Uitg. Kok, Kampen, 1990. 99 blz. f. 14,50.

Een boekje zonder pretenties, hartelijk, menselijk en vol begrip. De inhoud bestaat uit het verteilen van wat anderen de schrijfster vertelden, en hoe zij met mensen in hun verdriet meeleeft. Zij gaat wijs te werk. Het leven is hard. Dat blijkt uit de verhalen. Zij tracht met liefde in verdriet bij de mensen te zijn. Daarbij komt ook het evangelie ter sprake. Opmerkelijk is dat de schrijfster haar voorkeur voor crematie heeft ingeruild voor de begrafenis. Zij geeft daarvoor (gevoels)argumenten. Een boekje dat boeit.

Drs. J.W. Drayer, Een doodstil doel? Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1990. 88 blz. f. 10,75.

Dit is een heel mooi boekje van een ervaren, gelovige en praktisch schrijvende zenuwarts. Er komt veel in aan de orde: Benaming en definitie; Bijbelse en ethische gegevens (waarin een overzicht van de mening van anderen); Wie het doen; Suïcidepogingen; Signalen en preventie; Hulp aan nabestaanden; Juridisch-ethische aspecten; Literatuur; Adressen voor hulp en/of advies.

De schrijver verenigt in zich de gelukkige combinatie van een pastorale attitude èn de deskundigheid van een zenuwarts. Wie over dit probleem praktisch wil worden voorgelicht, vindt hier een goede gids.

Ds. J. Borgdorff, Teilen of wegen. Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1990. 88 blz. f. 10,75.

Een boekje over gezinsvorming, in de vorm van een voortdurend gesprek zowel met tegenstanders van des schrijvers standpunt als met hen die (nog) verder willen gaan. Het uitgangspunt is: positief staan tegen gezinsvorming en tegelijk ook letten op factoren die daarbij een rol mogen of moeten spelen. Het is een boekje dat mensen reëel helpt, mede doordat het steeds op de eigen verantwoordelijkheid wijst. Ook wie soms de accenten anders zou leggen, zal voor het betoog respect hebben. Het komt niet alleen aan op het teilen van het kindertal, maar ook op het wegen van de factoren.

Martie Dieperink, God roept de vrouw. Uitg. Kok, Kampen, 1990. 123 blz. f. 19,90. Dit is een fijn boek. De schrijfster heeft een radicale verandering meegemaakt. Ze heeft de Schrift als gezaghebbend leren aanvaarden. Vanuit deze belijdenis is dit boek geschreven, niet anti-feministisch en niet pro-feministisch, maar bijbels evenwichtig. De vriendelijke, milde en besliste toon valt op, evenals de kennis van de geschiedenis.

De schrijfster wijst erop dat de Bijbel aan de vrouw geen ambtelijke bevoegdheid toekent. De man is het hoofd. Dat is scheppingsorde. Tegelijk tekent ze met verve de taken die door vrouwen zijn waargenomen en ook nu nog vervuld moeten worden.

Een boek met een boodschap op grond van argumenten. Men late zich dit niet ontgaan.

Ds. H. Drost,ds. J.W. Roosenbrand, Occultisme. Onder redactie van drs. G. Kwakkel, drs. I. Oostdijk, drs. H.R. Schaafsma. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld, 1990. 63 blz. f. 13,75. Een mooi deeltje in een nieuwe serie. De schrijvers kennen occultisme vanuit hun pastorale en missionaire praktijk! Ze schrijven er bezonnen over, evenwichtig en bijbels. Niet overdreven aandacht voor het occulte, want „dezonde is het domein vande slang”, en niet alleen het occulte. Zie dus niet aan andere zonden voorbij, maar onderschat het occulte ook niet. Zie ook hoe mensen hun geloof beleven in gaven die ze van God hebben ontvangen. Een bruikbaar en nuttig boekje.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.