+ Meer informatie

„Jullie stellen de catechismus nog boven de Bijbel!"

4 minuten leestijd

Je komt soms mensen tegen op wie je niets kunt aanmerken, ze leven volgens de Bijbel, maar van de Heidelberger Catechismus moeten ze niets hebben. Kun je daar iets van zeggen?

Wat zegt u? Bent u tegen de catechismus? „Nee, ik ben daar niet tegen, maar ik heb laatst iemand ontmoet die duideüjk te kennen gaf van de catechismus niet veel te moeten hebben." -Dan is hij niet voor de waarheid! „Wat staat u toch altijd direct klaar met uw oordeel! Hij heeft echt een keurig gezin en zij doen veel voor hun naasten. Daar kunnen veel reformatorische mensen een voorbeeld aan nemen. Goed, ze denken hier en daar wat anders over. Maar is dat zo erg? Ze willen heus ook goed rechtzinnig zijn. Wat dacht u. Hoe zei hij het ook al weer? Hij zei: wij zijn 'vrolijk orthodox'! Wat is er? Vindt u dit niet goed? -Ja, ik kijk inderdaad wat bedenkelijk. Want ook ik ontmoet zulke mensen. Misschien wel meer dan u. Het zijn "goede" mensen. Met de catechismus kunnen zij niet uit de voeten. Het zijn praktische christenen. Ze zeggen: „De catechismus laat de mensen maar bijten in dogmabeenderen. De mensen worden daar steriel van (zijn we dat niet al?). Wij doen niet zo moeilijk. Wij houden van christendom met de daad. Wij leggen sterke nadruk op de blijdschap van het geloof. En dat zweren van jullie bij de catechismus: neem me niet kwalijk, maar jullie stellen deze nog boven de Bijbel. Maar het is een menselijk geschrift en wij hebben genoeg aan de Bijbel! Dus: weg alstublieft met die catechismus!" Mag ik u vragen, praten ze niet zo? „Ik sta verbaasd. Het lijkt wei of u er bij geweest bent." -Maar nu heb ik nog een vraag. Wat hebt u hem geantwoord? „Eerlijk gezegd had ik liever dat u mij deze vraag niet gesteld had! Want ik kon daar niets tegenin brengen. Als hij zegt dat wij aan de Bijbel genoeg moeten hebben dan heeft hij daar toch gelijk in! Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik het gevoel heb: hier klopt iets niet. Ik kan het alleen niet onder woorden brengen. Ik ben maar een gewoon mens."

Een adder onder het gras
-Ik ben in ieder geval blij dat u aanvoelt dat het allemaal wat vreemd is, ook al kunt u het niet onder woorden brengen. Het klinkt nogal vertrouwd, aan de Bijbel genoeg te hebben. Maar aan de andere kant, zegt u, valt het op dat juist hoog begenadigde mensen zo op dit leerboek gesteld zijn. Ursinus zegt: het is een "schatboek" en Kohlbrugge noemt het een "gouden kleinood". En het is pertinent niet waar dat wij de catechismus boven de Bijbel stellen. U hebt toch geleerd op catechisatie neem ik aan dat de belijdenisgeschriften kerkelijk gezag hebben en de Bijbel Goddelijk gezag. De Catechismus laat geheel het Woord spreken. De Heilige Schrift is haar eigen uitlegster. Calvijn wees op het organisch Schriftgebruik. En dan kun je geen kant meer uit. En dat is het 'm nu juist. Want zij willen graag alle kanten uit! Zij gaan individueel de Bijbel benaderen zonder te letten op de verbanden (biblicistisch bijbelgebruik!) Het valt mij altijd weer op dat wanneer de Heere een ziel zaligmakend gaat bearbeiden, zij haar leven verklaard vindt in de Catechismus. En als gevolg hiervan dit leerboek zo gaat waarderen. En lief krijgen! Velen willen geen confessionele binding. Levensgevaarlijk! Laat u zich dus niet intimideren door dergelijke mensen. Maar breng het staal van de gereformeerde religie naar voren. Wees belijnd. Trek strakke lijnen. Vraag veel om hemels onderwijs. Dat is het beste onderricht. Dan bent u inderdaad geen hartekenner. Maar u krijgt dan wel een oor voor de waarheid. U kunt dan de dingen onderscheiden waar het op aankomt. Want onkunde is de moeder van alle dwalingen. Begrijpt u?

Moeilijk
„Ik vind het moeilijk. Niet dat ik het niet met u eens ben. Dat wel. Maar ze kijken zo vreemd tegen mij aan. Ze vinden mij verstard. Saai en taai. Muf en duf Ik betreed volgens hen platgetreden paadjes. Ik had een eeuw eerder geboren moeten worden. Zij beschouwen mij als een museumstuk." -U moet dit niet erg vinden. Bid maar om van 's mensen overlast verlost te worden. U moet daar boven staan. U moet zich in dit opzicht van mensen niets aantrekken. U moet uzelf zijn en u moet ook uzelf ervoor over hebben. Als u met vaste gang door genade de weg der zaligheid betreedt, zult u daarin de gunst des Heeren ervaren, die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Ik hoop dat u onder sterke hemelse invloeden mag leven. Dan raakt u alle krampachtigheid kwijt. Dan hebt u meer Godsvreze dan mensenvrees. Laten ze ons dan maar ouderwets vinden. Wij houden het dan maar bij de Heidelberger Catechismus, waarin gedolven is uit de goudmijn van Gods Woord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.