+ Meer informatie

Biorregluator-armband pure kwakzalverij

5 minuten leestijd

Er lijkt nieuwe hoop voor mensen die tobben met hun gezondheid en bij de "gewone" dokter geen beterschap vinden: de Monidal Bioregulator, een armband die nieuwe energie zou geven aan mensen met lusteloosheid, slapeloosheid, gespannenheid en wat dies meer zij. Eerlijk gezegd was ik niet op de hoogte van dit wondermiddel, tot de redactie van Terdege mij erop attent maakte en mij vroeg er een artikel over te schrijven. Veel mensen, ook uit de gereformeerde gezindte, zouden met deze armband rondlopen. Nieuwsgierig gemaakt, lette ik sinds dit verzoek van de redactie op de polsen van mijn patiënten. En inderdaad, tot mijn grote verrassing zie ik regelmatig zowel mannen als vrouwen mijn spreekkamer binnenkomen metzo'n ding aan de arm, nu eens aan de rechter, dan weer aan de linker pols, afhankelijk van de kwaal die in het geding is.

Niet uitlenen
Overigens merkwaardig, want als deze armband echt zo goed werkt als de reclame ons wil doen geloven, zou je verwachten, dat de dragers ervan geen dokter meer nodig zouden hebben. Wellicht dreigt er dan werkloosheid onder de artsen! Een van mijn vrouwelijke patiënten was zo vriendelijk haar armband (tijdelijk) af te staan. Kennelijk had ze de gebruiksaanwijzing niet goed gelezen. Daarin staat namelijk, dat de armband niet uitgeleend mag worden aan andere personen. Ik ben er trouwens niet toe gekomen om het ding te gaan dragen. Ik heb me beperkt tot het bestuderen van de gebruiksaanwijzing, inclusief het bijgeleverde wetenschappelijk verhaal. Het lijkt me nuttig om enkele passages eruit over te nemen: ,, De natuur is een elektromagnetisch veld. De aarde is geladen met negatieve energie, de atmosfeer heeft zowel positieve als negatieve ladingen. Deze negatieve en positieve krachten circuleren in het menselijk lichaam en vullen elkaar aan. Als één van deze energieën uit het evenwicht raakt, ontstaat er ziekte." Alsje ditleest, vraagjeje af: Waar heb ik dit meer gehoord? Bij verdere bestudering krijgen we al snel antwoord op deze vraag: ,,Debioregulator is verbonden met de kosmische Energie (let op de hoofdletter!-ECvB), waar de Oosterlingen naar verwijzen. Zij verdelen deze energie in twee delen: yin en yang, resp. negatieve en positieve energie. Door middel van acupunctuur probeert de Oosterse geneeskunde de circulatie van deze twee energieën te reguleren. De Bioregulator heeft de mogelijkheid de overmaat aan positieve energie (o.a. opgedaan via onnatuurlijke voeding en verkeerde ademhaling) te ontladen."

Kwakzalverij
Er is zelfs nog meer mogelijk: ,,De Bioregulator kan de schadelijke stralen, uitgezonden door andere personen of radioactieve objecten, ontladen." En ten slotte: ,,Er is tussen de bolletjes van de armband een spanningsveld gecreëerd, dat een onafgebroken fijne golving produceert, die de toegang van negatieve energie uit het lichaam verdrijft." De prijs heb ik u nog niet genoemd: ,,Vanaf ƒ 59,50 verkrijgbaar in diverse fraaie uitvoeringen." Gezien het wijdverbreide gebruik van deze armband, is deze prijs kennelijk voor de meeste mensen geen bezwaar. Ik neem althans aan, dat er geen enkel ziekenfonds is dat dit produkt vergoedt. En terecht! Het aan de man brengen van deze armbanden hoort thuis op het terrein van de kwakzalverij.

Onderzoek
Dit durf ik met des te meer overtuiging te stellen, sinds ik dezer dagen de resultaten hoorde van een onderzoek dat een natuurkundige in zijn laboratorium had uitgevoerd naar het bestaan van de elektromagnetische golven, die deze armband zou uitzenden. Hij kwam tot de cunclusie, dat het onderzochte materiaal geen enkele activiteit had en de grondstof waaruit de armband was gemaakt, niet meer dan 60 cent waard was! Toch blijken er veel mensen te zijn die, ondanks deze nuchtere constateringen, geloof hechten aan dit wondermiddel, waarschijnlijk mede onder het motto: ,,Baat het niet, het schaadt ook niet" (behalve de portemonnee dan!). Tegelijk zien we in onze tijd, als de reguliere gezondsheidszorg niet aan de gestelde eisen kan voldoen, een vlucht in allerlei dubieuze geneesmethoden, waarbij heel vaak uitgegaan wordt van oosterse spiritualiteit en een primitief magische wereldbeschouwing. Ongetwijfeld heeft de huidige secularisatie hiermee te maken. Dit soort geneeskunde wordt dan weer, net als in vroegere eeuwen, vermengd met toverij, magie en bijgeloof.

Amuletten
Hiertoe behoort het gebruik van magische middelen met een veronderstelde geneeskrachtige werking. Ik denk aan amuletten (letteriijk: aanhangsels), die gedragen worden aan de hals, de arm of in de broekzak, zoals ijzeren ringen tegen jicht, wormen in een zakje tegen dauwworm, kastanjes tegen reuma, wortels van helmkruid tegen aambeien, edelstenen die op de huid gedragen worden, liefst ter plaatse van het zieke orgaan (bijv. bergkristal tegen rugklachten, jaspis aan het dijbeen van de vrouw om de bevalling te vergemakkelijken). Ik reken de Bioregulator ook tot de amuletten. Deze moderne amulet moet dan genezing brengen voor onze welvaartskwalen. Om indruk te maken worden er in de bijsluiter moeilijke. wetenschappelijke klinkende termen gebruikt: kosmische energie, yin en yang, alfa en bètagolven, bioelektrischmagnetisch veld en psychofysisch bioritme. In wezen zijn we terug bij de oude volksgeneeskundige gebruiken, die gebaseerd zijn op een primitieve ziekteleer, waar ziekten worden toegeschreven aan mysterieuze machten. Amuletten werden vroeger gebruikt om demonen af te schrikken. Nu gelooft de moderne mens niet meer in demonen. Hij probeert de veronderstelde werking op een andere manier te verklaren en komt uit bij de oosterse godsdiensten, die de mens beschouwen als meer dan een vernuftige machine. Op die manier wordt een geestelijk vacuüm opgevuld. Intussen vind ik het wèl droevig te moeten constateren, dat zelfs mensen uit reformatorische kring geloof hechten aan en vertrouwen stellen in een amulet als de Bioregulator!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.