+ Meer informatie

Naar de CATECHISATIE

3 minuten leestijd

1.

Dit is nu eens ook voor u, zeer gewaardeerde lezers van ons nieuwe blad, bedoeld!

U zult opmerken: „We hebben al belijdenis gedaan! Dat is waar. Als u het echter maar niet gedaan hebt om van de catechisatie af te zijn zonder meer. Anderzijds is er voor alles een bepaalde tijd.

Daarom dunkt het ons niet ondienstig te zijn weer eens de Goddelijke waarheden, geopenbaard in Gods Woord en zo zuiver in het licht gesteld in onze „belijdenisgeschriften”, met elkaar te overdenken.

Zo hopen wij ook met 's Heeren hulp mede te mogen werken aan het doel van ons blad „BEWAAR HET PAND”. Dit pand is de eeuwige WAARHEID Gods, geopenbaard in Gods heilig Woord. Is het niet de dure roeping van 's Heeren kerk dit pand, dat toch haar toebetrouwd is, te bewaren? Niet echter in die zin, dat zij het als een stuk antiquiteit neerlegt in de kast, maar moge 't zo zijn: biddend, heilbegerig te onderzoeken en te beleven. En daarvoor is zo noodzakelijk de ontdekkende en onderwijzende werking van de Heilige Geest! Wee echter, indien de kerk ontrouw bevonden wordt en afwijkt van het pad der waarheid!

In dit opzicht beleven wij donkere, geesteloze tijden. Ja, er is veel godsdienst. De godsdienst „struikelt over de straat”, maar hoe weinig ware Godsvreze wordt er gevonden over het geheel in het maatschappelijk en kerkelijk leven van onze dagen. En toch is er in het onderhouden van 's Heeren geboden grote loon, naar Psalm 19.

Er is helaas zoveel onkunde en verwarring ten opzichte van de kennis der Goddelijke waarheid. Onze jeugd vraagt zich dikwijls af: „Wie heeft er nu eigenlijk gelijk?”

Daarom hopen we, dat ook onze jongeren dit onderwijs zullen volgen aan de hand van ons blad!

Groot is het verval. Bij velen ontbreekt het zien van het onderscheid der dingen. Wat wordt er niet als waarheid opgedist, wat de toets van Gods Woord niet kan doorstaan! We lezen het ook duidelijk in 2 Tim. 4 : 3 en 4: „Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen”. En nu is allereerst Gods Geest onmisbaar nodig, zeiden we, tot ontdekking en onderwijzing. Dit neemt echter niet weg, dat onderzoek van Gods Woord en de belijdenisgeschriften onzer vaderen broodnodig is.

Want toch: „Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”, Rom. 10: 17. Wij zijn toch aan de middelen gebonden! Er zijn kinderen Gods, die met schaamte moeten belijden in hun eertijds dat onderzoek schromelijk verwaarloosd te hebben, tot hun schade, ook na hun bekering.

Welnu, geve de Heere oprechte belangstelling en lust tot onderzoek, en zegene de Heere het bescheiden onderwijs voor ouderen, maar ook voor onze jongeren, bovenal tot eeuwig heil!

We willen dit onderwijs hier geven op eenvoudige, praktikale wijze, aan de hand van het aloude, maar gedegen vragenboek van Hellenbroek, dat zo kernachtig de Goddelijke waarheden belicht en verklaart. We hebben daarbij tevens gelegenheid onze belijdenisgeschriften op één en ander na te slaan en die te laten spreken.

We doen 't in de vorm van vragen te stellen en die te beantwoorden. Mocht u nog vragen hebben, die voor u niet duidelijk zijn beantwoord of niet behandeld, dan stel ik voor, dat u die mij schriftelijk opstuurt. Dan hopen we ook gelegenheid te vinden die te beantwoorden, zo 't ons mogelijk is en de Heere het gewenste licht geeft.

R'dam-W.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.