+ Meer informatie

Toekomst van Marine door bezuiniging zorgwekkend

Nieuwe bevelhebber zeestrijdkrachtèn:

4 minuten leestijd

DEN HELDER — Vice-admiraal E. Roest heeft dinsdagmiddag in Den Helder aan boord van de kruiser ,De Zeven Provinciën' zijn functie van chef van de marinestaf en bevelhebber der zeestrijdkrachtèn overgedragen aan vice-admiraal B. Veldkamp. In zijn toespraak zei de nieuwe topman van de Marine bezorgd te zijn over de aangekondigde bezuinigingen bij dit krijgsmacht-onderdeel.

„Vermindering van de luchtcomponent bij Marine vergroot het risico voor de vloot, waardoor de huidige taken in discussie komen. Indien de regeringsvoorstellen worden aangenomen, beschouw ik een heroriëntering op die taken als eerste plicht in mijn nieuwe functie", aldus de Viceadmiraal.


Volgens hem wordt aan de zeer zorgvuldig uitgebalanceerde plannen in de defensienota van vorig jaar nu zodanig getornd dat het inwendig evenwicht dreigt te worden verstoord. De schade van deze ingreep zal vele malen groter zijn dan de besparing in geld doet vermoeden, zo meent hij. Hij bracht dank aan alle inspanningen die zijn voorganger zich in de afgelopen drieëneenhalf jaar voor de Marine heeft getroost. „U hebt in deze functie nog meer vrienden gemaakt dan u reeds had".


Vice-Admiraal Roest zei in zijn afscheidsrede steeds het doel te hebben nagestreefd om de Nederlandse en Geallieerde maritieme belangen veilig te stellen, maar tevens met behoud van de eigen identiteit van dit krijgsmachtdeel. „Dit vereist goed materieel, bemand door goed opgeleid personeel dat goed is gemotiveerd", aldus de scheidende Marine-Officier, die verwacht dat in de toekomst van de nieuwe opperbevelhebber der zeestrijdkrachtèn nog meer van zijn incasseringsvermogen zal worden gevergd.


SOMBER


„Als het ooit tot een confrontatie tussen de Sowjet-Unie en de Westerse wereld zou komen, dan zal dat gebeuren op de wijde oceaan en niet op de grens tussen oost en west".
Dat is de mening van de nieuwe opperbevelhebber van de zeestrijdkrachten. De toekomst ziet er naar zijn oordeel niet rooskleurig uit. Aan de ene kant is de Sowjet-Unie voortdurend bezig haar defensie te versterken en met name op zee is sprake van een enorme expansie, terwijl in het westen alleen maar wordt beknot op defensie. Hij vraagt zich af of ons land Op het ogenblik wel op de juiste begrotingshoofdstukken bezuinigt.


„De besnoeiingen zijn louter en alleen een politiek besluit zonder ook maar een enkele redelijke militaire achtergrond", aldus de nieuwe opperbevelhebber.


De admiraal ziet zich voor de komende jaren voor een zware opgaaf gesteld om een volwaardig operationele maritieme eenheid te handhaven. Maar, zo zegt hij, hoewel ik het op zakelijke gronden niet met minister Vredeling en zijn twee Staatssecretarissen eens ben, heb ik persoonlijk met de bewindslieden prettige contacten.


,.Ik hoop dan ook dat zij begrip zullen hebben voor mijn standpunt inzake de besnoeiingen bij de Marine".


Overigens verwacht hij, dat de bondgenootschappelijke landen fel zullen protesteren tegen de bezuinigingsplannen van Nederland. „Niemand kan het gat vullen dat zal ontstaan. Op de Noordzee is nu al een tekort aan zo'n 2000 lange-afstands-patrouillevliegtuigen. Als de plannen doorgaan, wordt dit aantal nog eens met 15 vergroot".


ZEVEN PROVINCIËN


Hij had met de nodige reserves van de aangekondigde buitendienst-stelling van de kruiser „De Zeven Provinciën" in oktober a.s. (twee jaar eerder dan was voorzien) kennis genomen. Hij stelt, dat Nederland hierdoor geen middelbare luchtbescherming meer zal hebben.
Ook voor een deel van het marinepersoneel zullen er volgens de admiraal problemen komen. Wanneer namelijk de vijftien patrouillevliegtuigen buiten dienst worden gesteld, zal voor circa 700 marinemensen andere werkgelegenheid moeten worden gezocht. „Dat zal niet probleemloos verlopen, hoewel ik verwacht dat het merendeel elders binnen de Marine kan worden ondergebracht".


Tenslotte kan de opperbevelhebber toch nog iets positiefs melden. Ue ontwikkeling en bouw van een nieuw type mijnenbestrijdingsvaartuig, gezamenlijk door Nederland, Frankrijk en België, vordert en Frankrijk zal binnenkort het eerste prototype afleveren. De drie landen zullen vrij spoedig daarna - indien alles naar wens verloopt - ieder vijftien schepen in dienst stellen en wellicht zal in de toekomst ook Engeland hetzelfde vaartuig kopen. „Dit is tenminste een goed voorbeeld van de zo noodzakelijke standaardisatie binnen de NAVO", aldus Vici-Admiraal Veldkamp.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.