+ Meer informatie

Andriessen wil twee soorten EG-leden

Tussenvorm is bedacht voor Oost-Europa

3 minuten leestijd

BRUSSEL (ANP) — Andriessen, de Europese commissaris voor buitenlandse betreklcingen, wil de Oosteuropese landen een plaats aanbieden in het 'Europese huis'. Maar omdat deze landen nog lang niet de economische kracht bezitten voor een volledig lidmaatschap van de Gemeenschap, denkt hij aan een nieuw soort EG-lidmaatschap, waarvoor hij voorlopig geen betere term heeft kunnen vinden dan „geaffilieerd lidmaatschap".

Andriessen pleit hiermee voor een EG met A- en B-leden. De B-leden zouden alleen maar voor bepaalde terreinen lid zijn van de EG. Als voorbeelden noemt hij transport, energie, milieuzaken, onderzoek en ontwikkeling. Op de andere terreinen zouden ze dan lid kunnen worden als ze daar (na een overgangsperiode) economisch klaar voor zijn.

Op die terreinen waarop ze geaffilieerd lid worden, moeten ze evenveel rechten en verplichtingen krijgen als de landen die volledig lid zijn van de Gemeenschap (de A-leden). Voor hen zou een plaats ingeruimd moeten worden in de Europese ministerraad en ze zouden ook afgevaardigden naar het Europees Parlement moeten kunnen sturen.

Proefballonnetje

De nieuwe vorm van EG-lidmaatschap komt uiteraard niet voor in de Europese verdragen. Deze moeten dan ook gewijzigd worden. Maar dat is volgens Andriessen niet zo'n bezwaar, omdat de twaalf EG-landen nu al onderhandelen over verdragswijzigingen in verband met de vorming van de Europese Politieke (EPU) en de Monetaire Unie (EMU).

Andriessen heeft zijn denkbeelden nog niet besproken binnen de Europese Commissie. Een commissiewoordvoerder zei gisteren in Brussel dat het voorlopig alleen nog maar om ideeën gaat, „waar nog veel haken en ogen aan zitten. Maar Andriessen heeft een proefballonnetje opgelaten om ook anderen aan het denken te zetten".

Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije hebben al duidelijk gemaakt dat ze absoluut streven naar een EG-lidmaatschap. Maar de Gemeenschap wil tot dusverre niet verder gaan dan een associatieverdrag. Over zulke associatieverdragen zijn inmiddels onderhandelingen gaande. Tussen een associatie-akkoord en het volledige EG-lidmaatschap in bestaat niets. Andriessen tracht nu kennelijk met een „geaffilieerd lidmaatschap" die leemte te vullen. weerklank zullen vinden valt nog te bezien. Een aantal Europese landen (Oostenrijk, Malta, Cyprus, Turkije) heeft al een lidmaatschapsaanvraag in Brussel gedeponeerd. De aanvraag van Zweden staat voor de deur en ook in Noorwegen wordt over een aanvraag nagedacht.

Politieke binding

Het is duidelijk dat Andriessen voor ogen heeft met het geaffilieerde lidmaatschap landen als Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije vooral politiek aan West-Europa te binden. Hij zegt dan ook dat die landen al in een vroeg stadium actief zouden moeten zijn bij de Europese politieke samenwerking en bij de Europese monetaire samenwerking. Het speciale lidmaatschap zou voor die landen ook als een brug met het Europese Monetaire Stelsel (EMS) kunnen fungeren.

Minister van buitenlandse zaken Van den Broek hield een dag of tien geleden in Amsterdam een pleidooi voor een volledig EG-lidmaatschap van Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije. De EG zou die landen duidelijk moeten maken dat ze voor het jaar 2000 (zij het met voor sommige gebieden zeer lange overgangstermijnen) toe kunnen treden. Dat zou er toe bij kunnen dragen dat de onrust in die landen vermindert. Het kan ze ook helpen bij hun inspanningen de democratie een hechte grondslag te geven en een vrije-markteconomie te verwezenlijken, aldus Van den

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.