+ Meer informatie

Kerk dichtbij mensen

Diakendag 10 maart 2018 te Wezep

3 minuten leestijd

Waarom ben je diaken geworden? Een openingsvraag voor een toerustingavond. Dan hoor je nogal eens ‘omdat ik gekozen ben door de gemeente’ of ‘omdat ik me geroepen voel voor dit werk’. Prima! Als je dan hierop doorpraat dan hoor je nogal eens gevoelens van in het diepe geworpen te zijn. Er zijn vragen over je taken als diaken en hoe je dit uitvoert. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet je op bedacht zijn?

Generale Synode 2016

Daar komt nog iets bij. De Generale Synode sprak vorig jaar uit dat het nodig is, dat diakenen de gemeente ook toerusten tot het diaconale werk, naast dat ze taken zelf uitvoeren. Daarmee zegt de synode dat het niet de bedoeling is dat de diakenen het werk vóór de gemeente doen, maar dat ze het samen mét de gemeente doen. Dat vergt best een verandering in een aantal situaties. In welke zin? Ik zou dat willen uitleggen met wat er in de Efeziersbrief (4:12) staat over toerusting.

Daar wordt voor toerusting een militaire term gebruikt voor het aangeven van de oefening van een leger. De term werd ook gebruikt in de medische wereld voor het spalken van een been of het in de kom zetten van een arm. Een term waar beweging in zit onder begeleiding van een professional.

Taak

De taak van de ambtsdragers, en we spitsen dat hier toe op de diakenen, is ook het in beweging zetten, waarbij de diaken de ‘professional’ is. In deze pericoop wordt die taak drieledig omschreven: het gaat om de toerusting van de gelovigen (1), die gericht is op het stimuleren van dienstbetoon (2), die weer gericht is op de opbouw van het lichaam van Christus (3). De toerusting is uiteindelijk gericht op het goed laten functioneren, laten bewegen van de plaatselijke gemeente als een samenspel van al haar leden. En hoe kan een diaken dat doen? Daarvoor willen we graag als Diaconaal Bureau de toeruster op zijn beurt toerusten. Hoe? Bijvoorbeeld via de jaarlijkse diakendag.

Diakendag 2018

De diakendag in het voorjaar is echt een event geworden waarbij ruim 300 diakenen op een zaterdag worden geïnspireerd door een aantal korte inspirerende verhalen en waar vervolgens een aantal workshops naar keuze over een deelaspect van het diaconaat worden gevolgd. De dag sluiten we af met een goede lunch. De volgende diakendag zal zijn op 10 maart 2018 in de Morgenster, Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep. We hebben gekeken naar een goede locatie in het midden van het land. Het thema is ‘Kerk dichtbij mensen’. De workshops gaan over ‘de kracht van gemeenschap’, ‘het doen van een Buurtonderzoek’, ‘kijk naar wat je hebt’, ‘het diaconale proces’, ‘communicatie’, ‘Bijbelse bezinning’, ‘oriëntatie voor nieuwe diakenen’ en ‘jongeren en diaconaat’. Hiervoor nodigen we alle diaken van onze kerken uit. We stimuleren juist om dit met de hele diaconie te doen om het effect maximaal te laten zijn. Al een aantal jaren doen we dat samen met de 3-G kerken omdat veel diaconaal werk ook samen gedaan wordt. Van harte welkom!

Drs. E.J. van der Linde is diaconaal consulent in de CGK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.