+ Meer informatie

Kok: Wao'ers moeten vaker gekeurd worden

PvdA handhaaft verzet tegen afschaffing

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De PvdA-bewindslieden in de regering blijven moeite doen om te voorkomen dat de wao moet worden afgesciiaft. Minister Kok van financiën liet gisteren blijken dat er met hem te praten valt over een beperking van de duur van een wao-uitkering. De bewindsman wil dat een wao-uitkering alleen verstrekt of voortgezet wordt nadat grondig bekeken is of een arbeidsongeschikte niet gewoon aan de slag kan.

Volgens Kok moet het probleem van het grote aantal wao'ers worden aangepakt door meer aandacht te geven aan de herintreding van de arbeidsongeschikten op de arbeidsmarkt. Door het laten herkeuren van de wao'ers zou die herintreding meer gestalte krijgen, meent hij. Ondernemers kregen van de minister nog een veeg uit de pan. Zij zouden minderbruikbare werknemers te gemakkelijk in de wao 'parkeren'.

Ook zijn partijgenote staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken doet vastberaden pogingen om de wao van de ondergang te redden. Ter Veld zal morgen in de ministerraad een pakket maatregelen bepleiten om de toeloop naar de wao te beperken. Zij streeft naar een herplaatsingsplan voor gehandicapte werknemers en naar aanpassing van de werkplek aan arbeidsongeschikten.

Ook wil zij een verplichting voor de werkgever om ander werk aan te bieden als dat voorhanden is. De werknemers moet dan verplicht worden dat te accepteren.

Tekst en uitleg

Minister De Vries moest gisteren in de Tweede Kamer tekst en uitleg komen geven over zijn uitgelekte voorstel de wao maar helemaal af te schaffen. Volgens de minister gaat het niet om een formeel voorstel aan de ministerraad, maar slechts om een discussiestuk. Het verzet van zijn staatssecretaris is voor hem dan ook geen aanleiding geweest om er nu al van af te zien.

Ter Veld gaf vorige week te kennen op te zullen stappen als het zover komt dat het voorstel van De Vries uitgevoerd wordt. Zij heeft echter spijt van haar woorden. „Ik betreur mijn uitspraken. Het kan de indruk wekken dat minister De Vries en ik kijvend over straat gaan", aldus de staatssecretaris. Wel hield zij voet bij stuk wat betreft haar standpunt dat het afschaffen van de wao „buiten haar denkhorizon ligt". Tegen een technische doorrekening van de effecten van het plan heeft de staatssecretaris geen bezwaar.

De vice-fractievoorzitter van de PvdA, Leijnse, probeerde nog een beetje de kool en de geit te sparen. Hij gaat niet zo ver dat hij een „onaanvaardbaar" over het afschaffen van de wao uitspreekt, maar ziet er aan de andere kant absoluut geen heil in. Volgens hem is het voor de PvdA „geen taboe, maar ligt het op dit moment nog wel buiten de denkhorizon van de fractie".

Kop in het zand

Premier Lubbers zei gisteren over zijn recente uitspraken met betrekking tot de koppeling dat het „geen zin heeft je kop in het zand te steken". Het zou volgens hem veel erger zijn wanneer hij pas met zijn waarschuwingen zou komen als het te laat IS. „Niet de brenger van het slechte nieuws moet bekritiseerd worden, maar juist degene die het verzwijgt", vindt de minister-president.

Lubbers zei in het gewraakte interview dat de gemiddelde loonstijging te hoog is. Als voorbeelden daarvoor noemde hij de recente cao's bij de ambtenaren en de banken. Uit een onderzoek van het ministerie van sociale zaken waarvan gisteren de resultaten werden gepubliceerd, blijkt echter dat de gemiddelde stijging van de loonkosten de laatste tijd iets afneemt. Op 20 maart was de gemiddelde stijging 3,4 procent. De daarna afgesloten cao's hebben het gemiddelde iets omlaaggebracht, namelijk tot 3,32 procent.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.