+ Meer informatie

Brochures

1 minuut leestijd

Er zijn inmiddels vele brochures van de ontmoetingsdag te Dordrecht op 17 april jl. geplaatst. Verschillende personen hebben zich bereid verklaard er in eigen omgeving mee te werken. Dat stellen we zeer op prijs.

Op de zendingsdag te Elburg op 30 juni jl. werden er ongeveer 150 verkocht. Dat is te danken aan een jonge vriend, die zich ook in Dordrecht verdienstelijk had gemaakt met de verkoop van de brochures Het lied in de eredienst. Het was een goede dag te Elburg, waarop vele vrienden elkaar weer ontmoetten. We hopen van harte, dat we DV ook in Zwolle elkaar in groten getale mogen begroeten.

Inmiddels is er nog voldoende voorraad van de brochures. Wie wil er mee werken? Die stelle zich met mij in verbinding.

Men kan de brochure van de Ontmoetingsdag te Dordrecht en die van Het lied in de eredienst ook rechtstreeks bij mij bestellen door storting van f 1,60 per exemplaar op postrekening 652422 ten name van Ds. G. Blom te Meerkerk. De toezending wordt mogelijk even vertraagd door ons verblijf in Canada van 15 juli tot 5 augustus a.s. DV. maar we zullen trachten het zo te regelen, dat die vertraging tot een minimum wordt beperkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.