+ Meer informatie

Promotie over lichamelijke opvoeding

2 minuten leestijd

AMSTERDAM — Vrijdagmiddag promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam drs. Rembertus W. Groenman uit Leusden tot doctor in de sociale wetenschappen op een proefschrift „Van praktijkuitoefening tot wetenschapsbeoefening".

Dit is een studie over enige grondslagen van de lichamelijke opvoedkunde, waarin Groenman wil aantonen dat de wijsbegeerte functioneert als een hulpwetenschap voor verhelderen van de problematiek der lichamelijke opvoeding en de wetenschap der lichamelijke opvoedkunde.

Dr. Groenman is o.a. medewerker van de interfaculteit der lichamelijke opvoeding voor de encyclopedie en geschiedenis der lichamelijke opvoeding. Zijn promotor was prof. C.C.F. Gordijn en als co-referent trad de wijsgeer prof. C.A. van Peursen op.

Enkele van de veertien stellingen bij zijn proefschrift luiden als volgt:

• Het verdient aanbeveling om de lichamelijke opvoeding - wanneer het, naast de Nederlandse taal, als algemeen vormend vak is aanvaard tevens als fakultatief examenvak in te voeren. Alleen zó kan de rijke gevarieerdheid aan relaties van het menselijk zich bewegen met cultuur en samenleving als vormende mogelijkheid tot hun recht komen.

• Lichamelijke opvoeding en sport zullen nauwelijks een rol van betekenis kunnen gaan spelen met betrekking tot een christelijk bedoelde opvoeding en een als christelijk bedoeld onderwijs, zolang de daarbij te geven voor- en toelichting niet uitgestrekt wordt tot de totale context, waarbinnen opvoeding en onderwijs, lichamelijke opvoeding en sport bedreven worden.

• In weerwil van de beoogde effecten neemt de communicatie tussen de mensen onderling omgekeerd evenredig af met de steeds toenemende mogelijkheden van radio en TV.

• Het toepassen van audiovisuele hulpmiddelen bij het onderwijs, kan bij verkeerd gebruik ervan, leiden tot een verminderd vermogen van studenten om in abstracties te denken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.