+ Meer informatie

Ons Jaarboek

3 minuten leestijd

Een zekere vertedering overvalt een meelevend kerkmens, wanneer hij elk voorjaar opnieuw het juist weer versehenen kerkelijk jaarboek ter hand neemt. Het bekende fris groene boek met z’n goede papier en prettige letter wil gekoesterd wezen.

En met minder kunnen we niet toe. Want het is een genot al die gegevens weer eens langs te gaan. En ik mag aannemen, dat het elke ambtsdrager daarbij eender vergaat als mij.

Hoewel de cijfers van het ledental niet spectaculair stijgen, is het, als je wat jaren meeloopt, toch een genot om te zien hoe tal van gemeenten in de loop der jaren wat uit de kluiten gewassen zijn, zodat het gemeentelijke leven onder de zegen des Heren wat meer „volslagen” kan worden.

Een zwakke stee vormen zeer bepaald de kerken in de grote steden van het Westen des lands, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Daar blijkt wel hoe moeilijk — om welke reden dan ook — het is de greep te houden op de kerkleden en mee te groeien in het grote stadsgeheel.

Boeiend is ook nu weer het Jaaroverzicht van de hand van Ds. Maris. Bijzonder ter lezing aanbevolen, waarbij een streepje moge worden gezet bij zijn opmerking omtrent de noodzakelijkheid van het gaan geven van cursussen voor kerkeraadsleden en jongere en oudere gemeenteleden. Het zal goed zijn daar eens goed aandacht aan te geven. Met preken alleen komen we er niet. Er moet ook een klimaat geschapen worden, waarin de prediking in de gemeente zo vruchtbaar mogelijk wordt.

Dringend zij aangeraden nauwgezet kennis te nemen van het belangrijke en glasheldere artikel van prof. Hovius over wat een Generale Synode eigenlijk is, wat ze moet doen en wat ze niet moet doen.

Ds. Van der Klis geeft een eenvoudig maar plezierig eu prikkelend artikel over kerkbouw in onze tijd. Daar kan een kerkeraadslid ook iets aan hebben.

Van de ontslapen dienaren di. Alberts, Jongeleen en Driessen is naar goede gewoonte een kort typerend levensoverzicht opgenomen, met liefde geschreven door ds. Den Boer.

Als we tenslotte nog een wens mogen uiten, dan moge het deze wezen, dat de Jaaroverzicht-schrijver zich beperke bij het aandacht geven aan het leven van jubilerende predikanten. Niet alleen om ruimte te sparen is dat misschien toch wel gewenst. Het lijkt ons beter om maar na de dood van ons. dominees, een paar sobere opmerkingen te maken.

Elke ambtsdrager moet natuurlijk het Jaarboek bezitten. De prijs is f 2,25. En lof aan de uitgever, de heer Van Brummen te Dordrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.