+ Meer informatie

Aanval op Brezjnef leer door Italië en Roemenië

Eerste dissonant in Moskou

3 minuten leestijd

MOSKOU — Gisteren zijn op liet 24ste congres der communistische partij door buitenlandse „liberalen" aanvallen gedaan op de zogenaamde Breznjef-doctrine — in aanwezigheid van de man naar wie deze leer is genoemd. Tot degenen die kritiek leverden op de doctrine, voor het eerst in praktijk gebracht met de invasie van Tsjecho-Slowakije in augustus 1968. behoorden een vertegenwoordiger van de Italiaanse c.p. en de eerste partijsecretaris uit Roemenië. De Italiaan, Enrico Berlinguer, wiens communistische partij de grootste is buiten die van de Sovjet-Unie, zei dat de noodzaak bestaat „tot volledige onafhankelijkheid voor elke partij en elk land". De Roemeen Nicolae Ceausescoe brak een lans voor 't vestigen van een „nieuw soort betrekkingen" tussen de socialistische landen, gegrondvest op „onafhankelijkheid en nationale soevereiniteit, gelijke rechten en non-interventie in binnenlandse aangelegenheden".

Belgen in Moskou in arrest

BRUSSEL — In Brussel is op een persconferentie meegedeeld, dat onlangs twee jonge Belgen In de Sovjet -Unie zijn aangehouden. Het zijn de 24-jarige Hugo Sebrechts uit Sint Antonius Brecht en de eveneens 24-jarige Josi Hemschoote uit Sint Kruisbrugge. Beide Belgen zijn ieder door bemiddeling van een verschillend reisbureau en op verschillende data naar Moskou vertrokken, Zij hebben gemeen, dat ze, via vrienden, voor hun vertrek contact hadden met het „Vlaams Actiecomité voor Oost-Europa," een organisatie waarvan ook de student Vic van Branifegem, lid is. 

De twee Jongelui beschikten over adressen, hun door het Vlaams actiecommite verstrekt, van mensen in Moskou, waarmee ze contact konden opnemen.

De rede van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Italiaanse communistische partij was duidelijk een uitschieter in de gelijkmatige tonen van solidariteit die de verschillende sprekers tijdens de eerste dagen van het congres hadden laten horen.

Na hem werden deze tonen trouwens weer opgepikt door als eerste de Tsjechoslowaakse partijleider Gustav Husak. Deze uitte zijn „diepe dankbaarheid" voor de Interventie van de Warschau-Pact-troepen in zijn land die op 21 augustus 1968 een abrupt einde maakte aan de „Praagse lente". „De internationalistische hulp heeft ons land bewaard voor een burgeroorlog en een contrarevolutie en geholpen de resultaten van het socialisme te verdedigen, zei hij.

ONGELUK

Zoals Walter Ulbricht en Edward Gierek dat al eerder hadden gedaan, gaven de Hongaarse en Bulgaarse partijleiders, Janos Kadar en Todor Sjifkof donderdag ook uiting aan hun afkeer over de „aanvallen en lasterpraatjes" die China lanceert tegen en over de Sovjet-Unie en de gehele communistische beweging.

Alle redevoeringen bevatten aanvallen op de Chinese volksrepubliek, terwijl de Pravda op de achterpagina slechts kort verslag publiceerde over een Russische verontschuldiging voor een ongeluk in de Golf van Tonkin, waarbij een Chinese vissersboot tot zinken werd gebracht. Het ongeluk gebeurde in de haven Haiphong in Noord-Vietnam, toen een Russisch vrachtschip de vissersboot per ongeluk ramde.

Het felst In zijn kritiek op China was Pjotr Masjerof, de eerste partijsecretaris van Wit-Rusland en plaatsvervangend lid van het Politburo van de Russische partij.

Terwijl de andere sprekers zich beperken tot veroordeling van „links revisionisme" — een standaard formule voor kritiek op de Chinese volksrepubliek — noemde Masjerof de leiders in Peking als de verantwoordelijke figuren voor de scheiding in het wereldcommunlsme.

„Ieder moet beslissen aan welke zijde van de barricade hij staat", aldus Masjerof, „tegen wie hij strijdt en wie hij helpt". Hij zei dat de Russische partij slechts woede en verontwaardiging koesterde voor „de revisionistische vulgarisatie van het marxistische en zuiver egoïstische doelmerken" te maskeren.

De Chinese pers heeft, nu de propaganda-oorlog weer is opgelaaid, de Russische leiders beschreven als „revisionistische renegaten, die de Sovjet-Unie hebben veranderd in een paradijs voor een handjevol bureaucratische, monopolistische kapitalisten van een nieuwe soort, tot een gevangenis voor miljoenen arbeiders".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.