+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

RING ROTTERDAM VAN J.V. DER GEREF. GEM.

2 minuten leestijd

KORT VERSLAG van de Itingvergadering gehouden op Woensdagavond 22 September 1.1.

De voorzitter, de heer Molenaar, opende deze bijeenkomst door te laten zingen Psalm 98 vers 4, het lezen van Openbaringen 14 van vers 14 t.m. het einde en gebed. In zijn openingswoord heette hij de talrijke aanwezigen hartelijk welkom, inzonderheid de verschillende ambtsdragers die tegenwoordig waren en Ds A. de Blois, die deze avond een referaat zou houden. Ook merkte de voorzitter op dat Ds de Blois een ander onderwerp had gekozen. Na deze enkele woorden werden de notulen voorgelezen, waarna Ds de Blois de gelegenheid kreeg om zijn onderwerp voor ons in te leiden.

De spreker sprak n.a.v. Openb. 14 over „Het visioen van de grote wereldoogst" en lette achtereenvolgens op le tweeërlei zaad, 2e tweeërlei vrucht, die gemaakt wordt tot 3e tweeërlei bestemming. Want we zien in dit laatste Bijbelboek, dat geen historisch doch een profetisch boek is, wat er in het laatste der dagen zal gebeuren. Er staan n.1. twee oogsten rijp te worden, de tarwe-en de wijnoogst. De eerste is bestemd om eeuwig behouden te worden en de tweede zal voor eeuwig vernietigd worden. Maar, zo vervolgde Ds de Blois, dit visioen is nog geen werkelijkheid geworden, want we leven nog en er is nog hoop. Dat we met Mozes maar de goede keus mochten doen, om liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genietingen der wereld te hebben. Maar het zal een zalige weldaad zijn, zo besloot de inleider, dit leerzame onderwerp, dat we de Heere in die dag zingend tegemoet kunnen gaan zoals o.a. in Psalm 68 vers 1 en 2 wordt weergegeven. Nadat we deze laatstgenoemde Psalm hadden gezongen, werd gepauzeerd.

Na de pauze werden de vragen door Ds de Blois op duidelijke wijze beantwoord en dankte de voorzitter de spreker voor zijn interessante onderwerp. Hierna werd de vergadering gesloten en liet Ds de Blois Psalm 126 vers 3 zingen en eindigde met dankgebed.

De secretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.