+ Meer informatie

Oogstprikkels

2 minuten leestijd

MOSKOU — De grote kranten in de Sovjet-Unie hebben een decreet van het centrale comité van de communistische partij gepubliceerd dat voorziet in materiële aansporingen ter versnelling van het oogsten, transporteren en opslaan van graan en andere gewassen.

economische vooruitzichten. En toch :^| geeft het bijna niets aan defensie uit". |1|

Er moet verandering in deze situatie ||| komen. Japan moet zich zijn verant- :^| woordelijkheid beter bewust worden. ^ Zonder twijfel zal deze kwestie voorio- ^ pig nog niet uitgevochten zijn. Amerika ^ kampt met economische problemen, ^ maar toch wordt er in de Verenigde Sta- ^ ten per hoofd van de bevolking het ^ meeste aan defensie gegeven. Japan ^^ prijst de Verenigde Staten economisch ;^: overal uit de markt. Het is geen wonder |||| dat de economie zo weinig vooruitgaat. |^| En de Japanse economie wordt nog steeds gemoderniseerd. Dit moet vroeg of laat tot een uitbarsting leiden, want het probleem lost zichzelf niet op. Voorlopig is de discussie over dit onderwerp echter weer gesloten....

Volgens het decreet hebben ploegen die het transport van graan en suikerbieten van de akkers naar de opslagdepots van de staat verzorgen recht op een premie van twintig procent van hun loon als zij ervoor zorgen dat hun voertuigen tenminste twintig uur per etmaal rijden.

De staatsbank van de SovjetUnie zal volgens het decreet in uitzonderlijke gevallen kredieten aan collectieve en staatsboerderijen verlenen voor het aankopen van uitrusting voor het oogsten, drogen en opslaan van gewassen. £i het decreet wordt de regering geadviseerd het predicaat ,voortreffeliike arbeider bij het transport van landbouwprodukten van de oogst in 1981" in te voeren.

In het verleden is elk jaar een groot deel van de oogst in de Sovjet-Unie verloren gegaan doordat het graan te laat werd geoogst of doordat het bij gebrek aan faciliteiten voor het drogen en opslaan lag te verrotten op de akkers. Op het hoogtepunt van de oogsttijd was er altijd een tekort van naar schatting dertig procent aan transportmogelijkheden, dat nog werd verergerd door gebrekkig onderhoud en ondoebnatig gebruik van de beschikbare apparatuur.

De Russische graanoogst was in 1980 met een hoeveelheid van 189 miljoen ton voor het tweede achtereenvolgende jaar teleurstellend. De regering wil de graanproduktie vergroten tot 240 miljoen ton in 1985. È0

9M.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.